Economische verwachtingen door de NBB

Mogen we in 2023 een korte, lichte recessie verwachten of steven we af op een zwaardere economische crisis? Wanneer neemt de inflatie nu eindelijk af? Hoe zit het met de koopkracht en de concurrentiekracht van de ondernemingen en hoe staan de overheidsfinanciën er voor?

De nieuwste cijfers en verwachtingen worden u in deze video gepresenteerd door vicegouverneur Steven Vanackere en econoom Geert Langenus van de Studiedienst van de Nationale Bank. (3min).

 

 

Aanvullend pensioen onder druk

Ontdek samen met ons… R-co Thematic Blockchain Global Equity

B-sure: Interview Prof. Duchateau

Torenhoge inflatie, maar geen paniek?

 

Bekijk hier de laatste video van Morningstar, en kom te weten wat u moet weten over de het laatste inflatierapport.

B-sure: Edmond de Rothschild Macro-Outlook 08-2022

B-sure: Interview met Frank Vranken, Chief Investment Officer bij Edmond de Rothschild

Na de correctie in logistiek vastgoed… een opportuniteit om in te stappen?

Is het na de correctie nu een interessant moment om in logistiek vastgoed te investeren?

B-sure to find out….

Een heldere analyse door Kris Kippers, co-head Equity Research bij Degroof Petercam.

5 manieren om successierechten te vermijden

Bij een overlijden gaat het vermogen van de overledene op zijn erfgenamen over. De fiscus is er echter vaak als de kippen bij om zijn deel op te eisen. De regel luidt: hoe groter het vermogen is, hoe hoger de successierechten. Bovendien bepaalt ook de graad van verwantschap hoeveel successierechten de fiscus opeist. Je kan die successierechten echter op verschillende manieren beperken of zelfs vermijden.

Tip 1: erfbelasting vermijden door een handgift of bankgift

Bij een handgift wordt een geldbedrag, meubels, kunstwerk, … gewoon doorgegeven. Verdere verplichtingen, zoals een registratie zijn er niet. Om later discussies te vermijden is het vaak wel een goed idee om een document met details over de overdracht op te stellen. Bij een bankgift wordt een bedrag overgeschreven op de rekening van de begunstigde. In beide gevallen (handgift en bankgift) geldt de regel van 3 jaar (in Vlaanderen en Brussel) of 5 jaar (in Wallonië): er is geen erfbelasting verschuldigd als de schenker na de gift nog minstens 3 of 5 jaar in leven blijft.

Tip 2: schenking registreren om erfbelasting te vermijden

Het is perfect mogelijk om een schenking te laten registreren bij de notaris. Zo vermijd je erfbelasting te moeten betalen in geval van overlijden van de schenker binnen 3 of 5 jaar, maar dan moeten er wel schenkingsrechten betaald worden.

Tip 3: schenking met vruchtgebruik of levenslang recht om erfbelasting te omzeilen

Ouders kunnen hun kinderen een onroerend goed schenken, waarbij ze zelf het vruchtgebruik behouden. Dan hebben ze een levenslang recht om er te wonen of om de huuropbrengsten op te strijken. Naar analogie hiermee kan dit ook voor roerende goederen, zoals een geldsom. De schenkers hebben dan een levenslang recht op de intresten uit dit kapitaal. Op die manier kunnen ouders het voordeel van het goed (de woning, een geldsom, …) behouden, maar hoeft er op het moment van hun overlijden (en het goed dus overgedragen wordt) geen erfbelasting meer betaald te worden.

Tip 4: de impact van erfbelasting afdekken via een levensverzekering

Een ander middel om erfbelasting te vermijden, is een schenkingsverzekering of successieverzekering. De kinderen sluiten die af op jouw hoofd: als je binnen drie (of vijf) jaar na de schenking overlijdt, dan wordt een kapitaal betaald dat overeenstemt met de erfbelasting.

Tip 5: sluit een huwelijkscontract af om erfbelasting te vermijden

Als je een huwelijkscontract afsluit, benut je mogelijk nog niet alle mogelijkheden op het vlak van successie. Een huwelijkscontract bevat bij veel mensen immers een clausule ‘langst-leeft-al-heeft’. Bij deze regeling gaat het volledige vermogen bij overlijden over op de partner. Deze vorm van vermogensoverdracht is vooral fiscaal weinig aantrekkelijk. Een interessantere clausule zou voor je het keuzebeding kunnen zijn. Dankzij deze formule bezit de langstlevende veel meer mogelijkheden. Hij kan bijvoorbeeld eigendommen in vruchtgebruik geven. Een andere mogelijkheid is de volledige eigendom of slechts een gedeelte ervan op te eisen.

 

Bron: NN verzekeringen

 

Macro-economische outlook Prof. Duchateau

Inflatie en stijgende rentevoeten, zorgt voor een klimaatverandering in de financiële wereld.

Hierbij luidt de hamvraag, hoe kan u omspringen met hoge volatiliteit en veranderende factoren in uw beleggingsportefeuille?

Ontdek het hier in de nieuwste macro-economische outlook van Prof. Duchateau