Link gekopieerd

Meet B-sure:

#Besureornottobe

Maak een afspraak

  FAQ

Meest gestelde vragen

Op deze pagina geven wij enkele vaak gestelde vragen weer. Ons team maakt graag met u een afspraak om alle vragen te beantwoorden.

Wat is een bankmakelaar?

Sinds 2006 bestaat er in België naast bankagenten ook bankmakelaars. Bij beide kan de consument terecht voor zijn bankzaken en zijn beleggingen. En toch is er een belangrijk verschil: terwijl de bankagent exclusief de bank- en beleggingsproducten van één bank verkoopt, kan de bankmakelaar producten aanbieden van verschillende banken en vermogensbeheerders. Zo kan hij de diverse financiële instellingen objectief vergelijken op zoek naar het passende product voor zijn klant. Is de klant gevoelig voor een scherp tarief, een mooi rendement of een specifieke formule, de bankmakelaar is niet beperkt in zijn keuze en kan aan de behoefte van de klant beantwoorden.

Hoe komt het dat de bankmakelaar pas in 2006 ontstaan is? Dat heeft te maken met een wetswijziging in dat jaar. Voordien waren bancaire tussenpersonen verplicht om in een exclusief kader met één bank samen te werken. Sinds die wet kan het dus ook anders. Echt populair is het beroep vooralsnog niet in België. Op dit moment telt ons land een tiental bankmakelaars.

In verzekeringen bestaat het onderscheid tussen exclusieve en niet-exclusieve bemiddelaars al jaren: daar heb je enerzijds de verzekeringsagent, die verbonden is aan één verzekeringsmaatschappij, en anderzijds de verzekeringsmakelaar, die het rondje van de verzekeraars kan maken. Net deze onafhankelijkheid spelen de verzekeringsmakelaars uit als troef: ze garanderen hun klanten de beste oplossing, wat ook de behoeften zijn.

Wat is het minimum belegbaar bedrag om klant te worden?

Je hebt geen minimum kapitaal nodig om bij ons aan te kloppen voor vermogensopbouw. Onze aanpak is niet gericht op wat er vandaag is, maar wel op wat er overmorgen kan zijn.

Het minimale bedrag voor vermogensbeheer is afhankelijk van de door ons geselecteerde bancaire partners hun gehanteerde minima.

Werkt B-sure ook samen met mijn huidige accountant/notaris/financieel directeur?

Ja, bij voorkeur onderhouden wij een nauw contact met de bestaande adviseurs.

Wat als B-sure in faling zou gaan?

B-sure ontvangt in zijn hoedanigheid als verzekerings- of bankmakelaar, nooit klantengelden. Deze worden steeds rechtstreeks bij de verzekeringsmaatschappij of bank belegd. Waardoor u als klant geen financieel risico loopt in het onwaarschijnlijke geval van faling bij B-sure. De belegger kan vervolgens op ieder ogenblik zijn investering laten opvolgen door een andere verzekeringsmakelaar of private banker.

Moet ik mijn buitenlandse levensverzekering of rekening aangeven?

In Europa is er een vrije doorgang van goederen en diensten, zo mag u beleggen in elke land binnen de EU en blijft de Belgische Fiscaliteit op u van toepassing. U moet het bestaan van buitenlandse rekeningen en levensverzekeringen vermelden in uw aangifte van de personenbelasting. Net zoals bij de buitenlandse rekeningen dient u ook de naam en voornaam van de verzekeringnemer alsook het land waar de verzekeringsmaatschappij is gevestigd, aan te geven. Dit moet ook gebeuren als uw echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner de polis onderschreven heeft, alsook bij een minderjarig kind.

De meldingsplicht geldt voor levensverzekeringen met een gewaarborgd rendement (tak 21), levensverzekeringen gelinkt aan fondsen (tak 23), lijfrenteverzekeringen, bruidsschat- en geboorteverzekeringen en schuldsaldoverzekeringen.

Is het goedkoper om rechtstreeks te werken met een bank of verzekeringsmaatschappij, zonder B-sure als onafhankelijk makelaar?

Neen, in tegendeel. De door ons aangeboden producten hebben een zeer competitieve kostenstructuur, die banken en verzekeringsmaatschappijen vaak niet beschikbaar stellen bij een rechtstreekse cliëntenrelatie.

Voor onze diensten van bank- en verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de bankinstelling of verzekeringsonderneming. Deze vergoeding maakt deel uit van de kosten die zij aanrekenen. Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de portefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of bank om de continuïteit van onze dienstverlening te garanderen. Deze kosten communiceren we transparant aan de klant. Dat gebeurt nog voor we een overeenkomst sluiten. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van bank- en verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant, door middel van een facturatie.

B-sure is sterk geïnformatiseerd en maakt gebruik van de modernste systemen. Een talrijk kantoornetwerk en groot personeelsbestand hebben we niet. Daardoor kunnen we scherpe en transparante tarieven hanteren. B-sure zorgt daarnaast ook voor een permanente opvolging van de aangeboden producten, en screent zo de markt met als doel de klant van het beste aanbod te voorzien.

Welke soorten beleggingsfondsen zijn bij B-sure verkrijgbaar?

B-sure werkt in een open architectuur, en biedt beleggingsfondsen aan in allerlei soorten en risicocategorieën, van conservatief tot dynamisch. Ze kunnen actief of passief beheerd worden. Er zijn pure aandelenfondsen en pure obligatiefondsen, monetaire fondsen, gemengde en vastgoedfondsen. Reactief beheerde fondsen zijn de afgelopen jaren erg in trek bij beleggers. Ze beleggen in verschillende types van effecten aandelen, obligaties, vastgoed, grondstoffen en cash en kunnen in functie van wijzigende marktbewegingen een bepaalde activa klasse overwegen. Dakfondsen of ‘fund of funds’ zijn fondsen die in andere fondsen beleggen, doorgaans met bijkomende kosten en verkiezen daarom niet onze voorkeur.

Kan ik mijn bestaande beleggingsportefeuille naar een bank of verzekeraar, waarmee B-sure werkt, overdragen?

U kan uw bestaande effectenportefeuille overdragen zolang deze geen complexe financiële producten bevat. U kan ons steeds een samenvatting van uw portefeuille sturen, waarbij wij uw posities zullen analyseren om u te bevestigen of we de effecten die u in uw portefeuille heeft al dan niet kunnen transfereren.

Wat is het verschil tussen adviserend en discretionair vermogensbeheer?

Klanten die kiezen voor discretionair beheer, laten het beheer van hun beleggingsportefeuille over aan hun private banker. Adviserend beheer betekent dat ze gecontacteerd worden met voorstellen en dan zelf elke afzonderlijke beslissing nemen voorafgaandelijk aan een transactie. De grootte van het vermogen speelt niet mee bij deze keuze. B-sure biedt beide private banking diensten aan via diverse binnen- en buitenlandse banken.

Biedt B-sure ook eigen beleggingsproducten of vastgoed aan?

Neen, wij zijn van mening dat er voldoende kwalitatief aanbod beschikbaar is, en wensen onafahankelijk te blijven van de door ons aangeboden producten.

Tak 23 of bancair fonds: wat is het verschil?

Een tak 23-verzekering en een bancair fonds lijken sterk op elkaar.

Bij een bankcair fonds krijgt u in ruil voor uw inbreng aandelen in de fondsenvennootschap. U wordt daardoor aandeelhouder en mede-eigenaar van de beleggingsportefeuille. De waarde van uw aandelen zal afhangen van de evolutie van de portefeuille van het fonds. Bij een Tak 23 product ontvangt u een schuldvordering tegenover de verzekeraar, na betaling van de premie. De verzekeraar blijft eigenaar van de beleggingsportefeuille van het fonds en u krijgt in ruil voor uw inbreng een aantal eenheden (‘units’ in het jargon) toegekend. Hun waarde zal afhangen van hoe de activa van het fonds zullen evolueren.

Het grootste onderscheid zit in de fiscaliteit en de mogelijkheden om vermogen over te dragen aan de volgende generatie.

Bij een tak 23 product betaalt u doorgaans geen roerende voorheffing en geen taks op beursverrichtingen, maar wel een premietaks van 2 % bij de instap.

De tak 23-verzekering kan bovendien nuttig zijn om uw vermogen aan de volgende generatie op een efficiente manier over te dragen.

Wat is een welfie?

Bekijk hier onze video: https://vimeo.com/user67183298/welfie

  FAQ Corona

Covid-19

Wij hebben opgemerkt dat naar aanleiding van het Covid-19 virus er een aantal vragen verschillende keren terugkomen. Om u nog beter dienst te zijn, hebben wij daarom voor u de meest voorkomende vragen gebundeld, zodat u eenvoudig en snel een antwoord krijgt op uw vraag.

Vragen omtrent mijn gewaarborgd inkomen en mijn omzetverzekering

Komt mijn verzekering gewaarborgd inkomen tussen bij Covid-19?¹

Indien u arbeidsongeschikt wordt als gevolg van Covid-19 dan bent u uiteraard verzekerd via uw gewaarborgd inkomen, rekening houdend met de voorziene eigen risicotermijn binnen uw contract.

Echter, als u enkel preventief in quarantaine zit zonder dat u ziek bent, dan kan u géén beroep doen op uw verzekering gewaarborgd inkomen.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een gewaarborgd inkomen dekt u enkel bij ziekte en bij ongeval.

Beschermt mijn omzetverzekering mij tegen omzetverlies wegens Covid-19?²

Een omzetverzekering beschermt uw omzet enkel wanneer de verzekerde bedrijfsleider wegvalt door ziekte, ongeval of eventueel zelfs bij overlijden indien dit verzekerd werd binnen de polis.

Indien een bedrijfsleider arbeidsongeschikt wordt wegens ziekte door Covid-19, zal de omzetverzekering de verzekerde rente aan de vennootschap uitkeren, rekening houdend met de eigen risicotermijn die er werd voorzien binnen de polis.

Deze verzekering zal niet tussenkomen indien de verzekerde niet arbeidsongeschikt is wegens ziekte.

Wat als ik ziek word in het buitenland?³ ⁴

Indien u ziek wordt in het buitenland en uw gewone verblijfplaats bevindt zich in België, dan zal uw verzekering gewaarborgd inkomen onverminderd van toepassing zijn. Ook al bevindt u zich in een door Covid-19 getroffen gebied.

Ook indien u wegens professionele reden of privé reist naar een door Covid-19 getroffen gebied zal uw verzekering gewaarborgd inkomen onverminderd van toepassing zijn.

Vragen omtrent mijn Levensverzekering

Komt mijn levensverzekering tussen indien ik overlijd aan Covid-19?⁵

Indien de verzekerde persoon komt te overlijden door Covid-19, dan is deze verzekerde persoon uiteraard ook gedekt. Een overlijden als gevolg van een epidemie of pandemie wordt niet uitgesloten.

Komt mijn levensverzekering tussen indien ik afreis naar een risicogebied?⁶

De levensverzekering zal eveneens ook tussenkomen indien men zou afreizen ondanks een negatief reisadvies van Buitenlandse Zaken, naar een risicogebied (zoals Noord-Italië) en vervolgens overlijdt door ter plaatse een besmetting te hebben opgelopen.

Vragen omtrent mijn Hospitalisatieverzekering

Komt mijn Hospitalisatieverzekering tussen bij Covid-19?⁷

Indien u gehospitaliseerd wordt met een Covid-19 besmetting, dan kan er een beroep gedaan worden op uw hospitalisatieverzekering. Een hospitalisatie in een Belgisch ziekenhuis is immers steeds gedekt ongeacht de oorzaak van de hospitalisatie.

Komt mijn hospitalisatieverzekering ook tussen in het buitenland?⁸ ⁹

Wordt u gehospitaliseerd in het buitenland, dan hangt uw dekking af van de algemene voorwaarden van uw hospitalisatieverzekering. Indien uw hospitalisatieverzekering een dekking in het buitenland toelaat, dan zal uw hospitalisatieverzekering ook tussenkomen, ondanks het feit dat u afreist naar een risicogebied.

Belangrijk: voordat u afreist naar het buitenland, is het zeer belangrijk dat u voorafgaand checkt indien uw hospitalisatie u dekt bij een hospitalisatie in het buitenland of niet, en of deze beperkt is tot Europa of wereldwijd.

Kan ik repatriëring vragen naar België indien ik in het buitenland ben gehospitaliseerd wegen Covid-19?¹⁰

Het is de arts aangeduid door de verzekeringsmaatschappij die, in overleg met de behandelende geneesheer ter plaatse, bepaalt of een repatriëring noodzakelijk is en of je mag reizen. Verder blijven de algemene en tarifaire verzekeringsvoorwaarden kracht. Deze dienen dan ook steeds geraadpleegd te worden voor elke hospitalisatie.

Komt mijn Hospitalisatieverzekering tussen als ik enkel in quarantaine zit?¹¹ ¹²

Indien u als verzekerde omwille van Covid-19 gedurende een bepaalde periode in quarantaine dient te verblijven, zonder dat u ziek bent, dan worden de kosten niet gedekt door de hospitalisatieverzekering. Hier spreekt men immers niet van een quarantaine.

Van zodra dat u gehospitaliseerd wegens ziekte, al dan niet in quarantaine, dan komt uw hospitalisatieverzekering tussen.

Bij DKV & AG is het zelfs zo dat de verschillende pre- en post behandelingen, onderzoeken, … die buiten de normale 30/90 dagen grens vallen, blijven vergoed zullen worden door de maatschappij.

Worden mijn onkosten gedekt voor het opsporen van Covid-19?¹³ ¹⁴

Indien het onderzoek naar Covid-19 gevolgd wordt door een hospitalisatie, dan worden de opsporingskosten gedekt.

Als u bovendien een verzekering heeft voor uw ambulante kosten, dan worden de medische kosten die verband houden met het opsporen van het coronavirus gedekt, op voorwaarde dat deze erkend zijn door de Belgische Sociale Zekerheid.

Vragen omtrent betalingsmoeilijkheden

Wat indien ik de premie van mijn spaarcontracten/levensverzekeringen niet meer kan betalen?¹⁵

In samenspraak met Assuralia, werden er een aantal afspraken gemaakt die al de verzekeringsmaatschappijen zullen toepassen.

De verzekeringsmaatschappijen zullen wel hun vervaldagberichten blijven aanbieden en de domicilieringen zullen blijven doorlopen.

Opgelet! Indien u een contract dat gedomicilieerd wordt tijdelijk wenst stop te zetten, dan is het belangrijk dat u dit niet zelf doet. Indien u een gedomicilieerd contract tijdelijk wenst stop te zetten, dient u dit gewoon aan ons te laten weten. De desbetreffende maatschappij zorgt er dan zelf voor dat de premies niet gedomicilieerd zullen worden. Dit doen we om te vermijden dat u achteraf alle formaliteiten voor de domiciliëringsaanvragen opnieuw moet doorlopen.

Er zullen tot tenminste 30/06/2020 géén herinneringen verzonden worden bij niet betaling van de premie. Voor Schuldsaldoverzekeringen en tijdelijke overlijdensdekkingen met vast kapitaal verbonden met een hypothecair krediet is het zelfs zo dat er géén herinneringen verzonden zullen worden tot 30/09/2020.

Daarenboven zal er vanaf maart tot 30/06/2020 géén schrapping zijn van dekkingen, contracten of premieplannen wegens niet betalen van de premie. Deze periode wordt hier opnieuw verlengd voor Schuldsaldoverzekeringen en tijdelijke overlijdensdekkingen met vast kapitaal verbonden met een hypothecair krediet tot 30/09/2020.

Indien mogelijk adviseren wij toch om de premie tijdig te voldoen. Men krijgt wel uitstel, maar dit betekent géén afstel. De premie van de voorgaande maanden stapelen zich dan op zodat er in juli een grote factuur volgt.

Indien ik als zelfstandige beroep doe op het overbruggingsrecht, welke impact heeft dit op mijn IPT-verzekering?¹⁶ ¹⁷ ¹⁸

Een van de steunmaatregelen tijdens de Corona-crisis is dat men als zelfstandige eveneens gebruik kan maken van het zogenaamde overbruggingsrecht.

Het overbruggingsrecht is een financiële hulp van maximaal 12 maanden voor bedrijven die bijvoorbeeld door financiële moeilijkheden ertoe verplicht worden om zijn/haar beroepsactiviteit stop te zetten.

Zelfstandigen die omwille van Covid-19 hun activiteit gedeeltelijk of volledig moeten onderbreken zonder dat ze effectief ziek zijn, hebben recht op deze financiële uitkering voor de maanden maart en april 2020.

Opgelet! Wanneer je als zelfstandige tijdens de maand maart of april 2020 recht hebt op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht, en gedurende één van deze maanden ziek wordt en aldus arbeidsongeschiktheidsuitkeringen geniet, verlies je het recht op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht ten vroegste in de maand volgend op de maand waarin het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen aanvangt.

De maandelijkse netto-uitkering bedraagt € 1.291,69 zonder gezinslast en € 1.614,10 met gezinslast. Om de gezinssituatie te bepalen is er geen attest van het ziekenfonds vereist en volstaat een verklaring op eer van de zelfstandige dat hij al dan niet gezinslast heeft.

Deze maatregel kan worden gecumuleerd met de Corona hinderpremie.

Deze steunmaatregel heeft echter wel een impact op uw IPT-polis. Gezien dit overbruggingsrecht een vervangingsinkomen is, wordt dit niet gezien als een normale regelmatige maandelijks bezoldiging zoals dit voor de berekening van de 80%-regel van uw IPT vereist wordt, zodat de premies van uw IPT fiscaal aftrekbaar zouden zijn.

Bijgevolg kan dit leiden tot de niet-aftrekbaarheid van de IPT-premie voor uw onderneming indien u stortingen zou doen tijdens de maanden maart en april.

Enige voorzichtigheid is hier dus geboden.

Wat als ik mijn krediet niet kan terugbetalen?¹⁹

De federale overheid, de Nationale Bank en de banken bereikten een akkoord over de nieuwe maatregelen van het bankenplan. Concreet houdt dit in dat gezonde, niet-financiële bedrijven, kmo’s en zelfstandigen (met of zonder vennootschap), die betalingsproblemen ondervinden ten gevolge van COVID-19, uitstel van betaling krijgen voor bestaande kredieten tot en met 30 september 2020 zonder dat hiervoor kosten worden aangerekend. Alleen ontleners zonder betalingsachterstand op 1 februari of van minder dan dertig dagen op 29 februari komen hiervoor in aanmerking.

Ook voor nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van twaalf maanden die banken aan levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen verstrekken geldt een garantieregeling. De federale overheid trekt een budget van 50 miljard euro uit om de verliezen van de banken op die nieuwe kredieten te waarborgen.

De kredieten kunnen opgenomen worden tot en met 30 september.

Herfinancieringskredieten komen niet in aanmerking.

Ondernemingen kunnen vandaag de dag tot 75% van nieuwe financieringsovereenkomsten laten afdekken door de Vlaamse overheid, in ruil voor een eenmalige premie van 0,5% van het totale bedrag. De Vlaamse regering voorziet, in het kader van de aanpak van de coronacrisis, 100 miljoen euro extra voor de uitbreiding van die waarborgregeling.

Zodoende kunnen ondernemingen en zelfstandigen ook voor bestaande schulden (tot twaalf maanden) een overbruggingskrediet laten waarborgen door de Participatiemaatschappij Vlaanderen. De eenmalige premie, die in normale omstandigheden 0,5% bedraagt, wordt verlaagd tot 0,25%.

Diverse

Wat indien mijn pensioenplan in fondsen werd belegd?²⁰ ²¹

Uiteraard heeft Covid-19 momenteel een sterke invloed op onze wereldeconomie wat zich vandaag ook weerspiegeld op de beurs met zeer labiele markten als gevolg.

Echter is Covid-19 een tijdelijk fenomeen waardoor de economie zich op termijn terug zal herstellen. Onder de oppervlakte blijft het onderliggende economische scenario van bescheiden groei en lage inflatie bestaan. Dit betekent dat economieën zich naar verwachting terug zullen herstellen van zodra de onzekerheid afneemt. Dit kan echter geruime tijd duren. Het lijkt erop dat landen als China, Singapore en Hongkong erin geslaagd zijn het virus effectief te bestrijden. Het advies ondertussen blijft: neem geen overhaaste beslissingen en richt uw visie op de lange termijn.

Beleggen met een langetermijnvisie en met recurrente stortingen vormt de beste aanpak in deze woelige tijd.

Dit wordt ook mooi uiteengezet in de onderstaande video van Allianz. Allianz tracht in deze video een duidelijk beeld te scheppen wanneer je het beste kan instappen en hoe je het beste reageert. Zeker de moeite waard om eens te bekijken.

Video Allianz

Behoudt mijn werknemer van de waarborgen van zijn groepsverzekering als hij/zij door de gevolgen van COVID-19 tijdelijk werkloos is?²²

Tijdelijke werkloosheid door overmacht of economische omstandigheden heeft een schorsing van de arbeidsovereenkomst tot gevolg. In normale omstandigheden wordt de premiebetaling na 30 dagen stopgezet en zijn uw werknemers niet meer verzekerd bij overlijden en arbeidsongeschiktheid en stopt de aanvullende pensioenopbouw.

Momenteel worden we geconfronteerd met uitzonderlijke omstandigheden. Daarom verbinden de verzekeringsmaatschappijen zich ertoe om voor uw werknemers die tijdelijk werkloos worden door de COVID-19 crisis, alle risico’s (pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid) verder te blijven dekken. U blijft de premies verder betalen en hoeft de maatschappij niets te laten weten.

Op die manier blijven de werknemers die getroffen worden door tijdelijke werkloosheid maximaal beschermd.

Om u te ondersteunen biedt de verzekeringsmaatschappij de mogelijkheid om de premiebetaling voor de werknemers in tijdelijke werkloosheid door de coronacrisis tijdelijk uit te stellen tot 30 september 2020. Indien u hier gebruik van wil maken, gelieve dan uw persoonlijke beheerder te contacteren. Ook in dit geval blijven uw werknemers dezelfde bescherming genieten.

De algemene voorwaarden voorzien geen beperkingen op het vlak van een corona-epidemie of -pandemie

Waarborg bij overlijden

Een overlijden als gevolg van het coronavirus is gedekt.
Groepsverzekeringen sluiten een overlijden als gevolg van een epidemie of pandemie immers niet uit. Ook wie, ondanks een negatief reisadvies van Buitenlandse Zaken, afreist naar een risicogebied en ter plaatse besmet geraakt en overlijdt, is gedekt.

Waarborg bij arbeidsongeschiktheid

Een ziekte als gevolg van een coronabesmetting is gedekt.
Wie preventief in quarantaine geplaatst wordt, zonder ziek te zijn, kan echter geen beroep doen op de waarborg arbeidsongeschiktheid.

Algemene opmerking

Andere contractuele voorwaarden en beperkingen die niet rechtstreeks met een coronabesmetting te maken hebben, blijven onverminderd van toepassing.

Wat indien ik nu een gewaarborgd inkomen of een levensverzekering wens af te sluiten, terwijl ik niet naar de dokter kan?²³

Om aan deze vraag tegemoet te komen, hebben de verzekeringsmaatschappijen momenteel een aangepast medisch acceptatie beleid. De meeste maatschappijen werken hier met een soort overbruggingsperiode ten tijde van Covid-19, waardoor de gevraagde medische documenten op een later tijdstip aangeleverd zullen dienen te worden. Op die manier kan men toch al een gewaarborgd inkomen of levensverzekering af sluiten ten tijde van Covid-19.

Zelfs voor aanvragen voor nieuwe zaken die dateren van vóór 23 maart 2020, werkt Vivium bijvoorbeeld uitzonderlijk op basis van een medische vragenlijst voor een te verzekeren bedrag van 50.000,00 EUR arbeidsongeschiktheidsrente te onderschrijven.

Bronnen

Bronnen


¹ https://www.vivium.be/nl/corona
² Antwoord op gestelde vraag aan NN verzekeringen
³ https://www.vivium.be/nl/corona
⁴ https://inside.aginsurance.be/NL/insights/corona/Pages/incapacity-work.aspx?utm_source=Mailing-AG+insurance&utm_medium=email&utm_content=nl&utm_campaign=InsideInformation
⁵ https://www.assuralia.be/nl/home/19-perscorner/persberichten/946-het-coronavirus-en-de-meest-courante-verzekeringen
⁶ https://www.assuralia.be/nl/home/19-perscorner/persberichten/946-het-coronavirus-en-de-meest-courante-verzekeringen
⁷ https://www.assuralia.be/nl/home/19-perscorner/persberichten/946-het-coronavirus-en-de-meest-courante-verzekeringen
⁸ https://www.assuralia.be/nl/home/19-perscorner/persberichten/946-het-coronavirus-en-de-meest-courante-verzekeringen
⁹ https://cdn.flxml.eu/r-af151b6066e1b40f454cc7190870a3f4172f8b1a79147e18
¹⁰ https://cdn.flxml.eu/r-af151b6066e1b40f454cc7190870a3f4172f8b1a79147e18
¹¹ https://cdn.flxml.eu/r-570de922b2473eeb0f912fc68eb7947f
¹² https://inside.aginsurance.be/NL/insights/corona/Pages/hospitalisation.aspx
¹³ https://cdn.flxml.eu/r-570de922b2473eeb0f912fc68eb7947f
¹⁴ https://inside.aginsurance.be/NL/insights/corona/Pages/hospitalisation.aspx
¹⁵ https://www.assuralia.be/nl/home/19-perscorner/persberichten/946-het-coronavirus-en-de-meest-courante-verzekeringen
¹⁶ https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus
¹⁷ Wet houdende diverse bepalingen inzake aanvullende pensioenen en tot instelling van een aanvullend pensioen voor de zelfstandigen actief als natuurlijk persoon, voor de meewerkende echtgenoten en voor de zelfstandige helpers
¹⁸ Artikel 195 WIB92.
¹⁹ Nieuwsbrief B-sure
²⁰ https://www.vivium.be/nl/web/vivium-info/-/covid-19-en-levensverzekeringen
²¹ https://allianz.be/nl/prive/sparen-beleggen/beleggen.html
²² https://www.eb-connect.be/nl/-/impact-covid-19-maatregelen-op-uw-groepsverzekering
²³ Interne communicatie verzekeringsmaatschappijen

B-sure to contact us

Financieel geluk en gemoedsrust op lange termijn? Een financiële butlerservice in de opbouw, het beheer en de overdracht van je vermogen? Be sure to contact us. Koudwatervrees? Dat is niet nodig. We beantwoorden al je vragen. En neen … Je moet écht geen miljonair zijn om onze expertise in huis te halen!

Maak nu een afspraak