Link gekopieerd

B-sure

to read this

Maak een afspraak

B-sure het laatste nieuws

Wie de minimale bezoldiging op een slimme manier verhoogt, houdt het fiscaal voordeel groot.

Het is een hete zomer…althans wat uw vermogen betreft. In de teksten van het zomerakkoord kunnen we lezen dat de overheid wil sleutelen aan de minimale bezoldiging van 36.000 EUR op jaarbasis voor bedrijfsleiders.

https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie-federaal/Bedrijfsleider-moet-zichzelf-minstens-45-000-euro-betalen/9919987

 

Is er een escape route mogelijk voor de extra te betalen personenbelasting en sociale bijdrage?

De vraag is simpel, het antwoord is duidelijk JA.

DE MINIMALE BEZOLDIGINGSEIS VAN 36.000 EUR NAAR 45.000 EUR.

Indien u als KMO wil genieten van het KMO-voorkeurtarief van de vennootschapsbelasting, dient u vanaf het boekjaar 2018 jaarlijks aan minstens 1 zaakvoerder/bedrijfsleider per vennootschap een bezoldiging uit te keren van minstens 45.000 EUR, tenzij de winst van de KMO minder dan 90.000 EUR bedraagt (voor de aftrek van de bezoldiging van de bedrijfsleider). In dat geval moet de helft van de winst worden uitbetaald als bezoldiging.

Voor verbonden vennootschappen met slechts een en dezelfde bedrijfsleider wordt het totaal van de door deze vennootschappen gestorte bezoldigingen aan deze bedrijfsleider in aanmerking genomen. De minimumbezoldiging wordt dan gebracht op 75.000 EUR.

SANCTIES BIJ HET NIET VOLDOEN AAN DE MINIMALE BEZOLDIGINGSEIS.

 

Indien er niet aan de minimale bezoldigingseis voldaan wordt, dan zullen er twee sancties opgelegd worden.

Enerzijds: het verlies van het verlaagd tarief op de eerste 100.000 EUR winst;

In 2018 en 2019 zal het verlaagd tarief 20,40% vennootschapsbelasting bedragen in plaats van 29,58% vennootschapsbelasting. Niet aan de minimale bezoldigingseis voldoen, betekent dus een kost van 9.180 EUR voor de vennootschap (€ 100.000 x (29,58%-20,40%)).

Anderzijds: een boete van 10% op de te weinig uitgekeerde bezoldiging. (De eerste 2 jaar bedraagt de boete 5%.)

Indien de bezoldiging 36.000 EUR zou bedragen ipv 45.000 EUR, dan bedraagt de boete 900 EUR. Indien een bedrijfsleider zichzelf dus geen bezoldiging zou uitkeren, dan bedraagt de boete 4.500 EUR.

De fiscus viseert hier vooral de ondernemers met een patrimoniumvennootschap of met een exploitatievennootschap in combinatie met een management vennootschap. De problematiek zal zich dus voornamelijk stellen voor bedrijfsleiders met meerdere vennootschappen die meestal maar uit 1 vennootschap een bezoldiging opnemen.

Bij verbonden vennootschappen met slechts een dezelfde bedrijfsleider wordt de boete voldaan door de vennootschap met het hoogst belastbaar resultaat tussen de vennootschappen die niet voldoen aan de bezoldigingsvoorwaarde.

DE FISCAAL VRIENDELIJKE ESCAPE ROUTE.

Wij kunnen voor u een op maat uitgewerkte oplossing aanbieden die er voor zorgt dat u niet uit iedere vennootschap een minimum klassieke bezoldiging moet opnemen van minstens 45.000 EUR!

Het betreft hier een alternatieve bezoldigingstechniek waarvan de bruto/netto verhouding in de meeste gevallen hoger kan liggen dan de bruto/netto verhouding van een klassieke bezoldiging of dividenduitkering/liquidatiereserve.

Wij begeleiden u graag samen met uw accountant om te kijken wat de mogelijkheden zijn om uw verloningspakket fiscaal te optimaliseren en hoe u zo voordelig mogelijk aan de minimum bezoldigingseis kan voldoen.