Link gekopieerd

B-sure

to read this

Maak een afspraak

B-sure het laatste nieuws

Optimaliseer je Vennootschap: Ontdek de Nieuwe Mogelijkheden onder het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV)

Jelle Claesen

Estate Planner

B-sure


Het is geen geheim meer: uiterlijk op 31 december 2023 moet je de akte ondertekenen die de statuten van je vennootschap in lijn brengt met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (‘WVV’). Beschouw dit niet slechts als een verplichte formaliteit, maar eerder als een kans om je statuten te modelleren naar jouw wensen. De nieuwe mogelijkheden die het WVV biedt, kunnen namelijk bijzonder interessant zijn voor jouw specifieke situatie.

Hoewel sommige maatregelen van de nieuwe wet al van kracht zijn, moeten oude BVBA’s bijvoorbeeld nog steeds hun naam aanpassen naar BV (besloten vennootschap). Hieronder verkennen we enkele aspecten die bijzonder nuttig kunnen zijn:

 • Eénpersoons-NV
  Éénhoofdigheid is nu geen probleem meer voor de NV. Zowel NV’s als BV’s kunnen nu eigendom zijn van slechts één aandeelhouder, waardoor het betrekken van vrienden of familie om aan het vereiste aantal aandeelhouders te voldoen, niet langer nodig is.
 • Overdraagbaarheid van aandelen
  Bij de BV heb je nu meer keuzevrijheid tussen openheid en beslotenheid. Overdrachtsbeperkingen zijn nu van aanvullend recht, waardoor je zelf regelingen op maat kunt treffen.
 • Uittreding en uitsluiting
  Neem een exitmechanisme op in de statuten om onnodige juridische procedures te vermijden wanneer een aandeelhouder vrijwillig wil uittreden of uitgesloten wordt.
 • Meervoudig stemrecht
  Behoud controle over het familiebedrijf door verschillende aandelenklassen toe te kennen, waaronder aandelen met meervoudig stemrecht.
 • Disproportionele winstverdeling
  Pas de winstverdeling aan tussen aandeelhouders, maar zorg ervoor dat alle aandeelhouders een redelijke kans op winst hebben.
 • Interimdividenden
  Overweeg in de statuten op te nemen dat het bestuursorgaan interimdividenden kan uitkeren gedurende het lopende boekjaar.
 • Samenstelling van het bestuursorgaan
  Regel het bestuur op maat in de statuten, inclusief opvolgingsregelingen en vertegenwoordigingsclausules.
 • Ad nutum herroepbaarheid mandaat
  Beperk de mogelijkheid tot onmiddellijke beëindiging van een bestuursmandaat en overweeg ontslagvergoedingen.
 • Cumulverbod van bestuursmandaten
  Voorkom dat één persoon in verschillende hoedanigheden in één bestuursorgaan zetelt, en vermijd cascadeverboden.

Indien je je statuten niet voor 1 januari 2024 aanpast, loop je het risico dat je vennootschap automatisch wordt omgevormd naar de meest aansluitende rechtsvorm, wat mogelijk nieuwe opportuniteiten laat liggen. Daarnaast ben je persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele schade als bestuurder. Gezien de drukte bij notarissen is het nu het juiste moment om advies in te winnen en actie te ondernemen.

B-sure kan u hierbij helpen, aarzel niet om contact op te nemen.

Disclaimer B-sure
Dit artikel en/of beeldmateriaal verstrekt commerciële informatie en mag in geen geval gelijkgesteld worden met beleggingsadvies. De verstrekte informatie vormt geen aanbod betreffende financiële, bank-, verzekerings- of andere producten of diensten. De informatie in dit document is afkomstig van zorgvuldig gekozen bronnen. B-sure geeft echter geen enkele garantie over de actualiteit, de nauwkeurigheid, de juistheid, de volledigheid of de opportuniteit van de informatie, gegevens of publicaties. De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-verwezenlijken van de verwachtingen.