Link gekopieerd

B-sure

to read this

Maak een afspraak

B-sure TV

Koop ik onroerend goed via mijn vennootschap of privé?


#B-sure TV

powered by

Vastgoed investeringen kunnen zowel privé als via een vennootschap gedaan worden, maar de fiscale gevolgen verschillen per fase van het investeringsproces. Het is belangrijk om elke investering individueel te analyseren en ook rekening te houden met niet-fiscale elementen zoals financiering.

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten volgens de specialisten van Degroof-Petercam

– 💰 Registratierechten voor de aankoop van een onroerend goed zijn fiscaal aftrekbaar als het via een vennootschap wordt aangekocht, maar verlaagde tarieven zijn beschikbaar voor privé aankopen van een gezinswoning.
– 🏡 Het aanhouden van onroerend goed privé kan gunstige fiscale voordelen bieden, zoals vrijstelling van belasting voor gezinswoningen en belasting op basis van kadastraal inkomen voor verhuurde eigendommen.
– 🏢 Vennootschappen worden belast op werkelijke inkomsten, met standaardtarieven van 25% in de vennootschapsbelasting, wat kan worden verlaagd voor kmo’s.
– 📈 Verkoop van onroerend goed via een vennootschap resulteert in belasting op de meerwaarde, terwijl privéaankopen van een gezinswoning vaak vrijgesteld zijn van meerwaardetaxatie.
– 🤔 Naast fiscale gevolgen spelen ook niet-fiscale elementen zoals financiering een belangrijke rol bij het bepalen of vastgoed het best privé of via een vennootschap wordt aangekocht.

Disclaimer B-sure
Dit artikel en/of beeldmateriaal verstrekt commerciële informatie en mag in geen geval gelijkgesteld worden met beleggingsadvies. De verstrekte informatie vormt geen aanbod betreffende financiële, bank-, verzekerings- of andere producten of diensten. De informatie in dit document is afkomstig van zorgvuldig gekozen bronnen. B-sure geeft echter geen enkele garantie over de actualiteit, de nauwkeurigheid, de juistheid, de volledigheid of de opportuniteit van de informatie, gegevens of publicaties. De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-verwezenlijken van de verwachtingen.