Link gekopieerd

B-sure

to read this

Maak een afspraak

B-sure het laatste nieuws

Investeren in Private Debt: De stille kracht in een moderne portefeuille.

Joris Lenssen

Directie afgevaardigde

B-sure


#B-broker

In de wereld van investeren en beleggen is het streven naar diversificatie en rendement altijd een voortdurende zoektocht. Terwijl aandelen en obligaties de traditionele pijlers van portefeuilles vormen, heeft de opkomst van alternatieve beleggingen investeerders geleid naar nieuwe mogelijkheden om hun rendementen te optimaliseren en zelfs de schommelingen (volatiliteit) in de portefeuille te doen dalen. Een dergelijke alternatieve beleggingsmogelijkheid die de jaren terug aan populariteit wint, is investeren in “private debt”.  

 

Wat is Private Debt? 

Private debt verwijst naar leningen verstrekt aan bedrijven die niet publiekelijk verhandeld worden op effectenbeurzen. In tegenstelling tot beursgenoteerde obligaties, worden deze leningen niet uitgegeven via een openbare marktplaats, maar via private onderhandelingen tussen kredietverstrekkers en schuldenaars. Deze leningen kunnen verschillende vormen aannemen, waaronder leningen met vaste rente, leningen met variabele rente, senior leningen, mezzanine leningen, enzovoort. 

Waarom wint private debt terug aan belangstelling? 

Sinds de financiële crisis van 2008 wordt er door strengere regelgeving minder (makkelijk) krediet verleent door commerciële banken. Private debt is voor veel bedrijven een alternatieve bron van financiering buiten het bankwezen om. Door de gestegen rente zijn dit soort leningen voor investeerders ook terug interessanter geworden. De groeiende populariteit van private debt weerspiegelt een verschuiving in de financieringsvoorkeuren van zowel investeerders als bedrijven in de huidige economische omgeving.   

Voor wie is het? 

Investeerders in private debt kunnen verschillende entiteiten omvatten, zoals institutionele beleggers, private-equityfondsen, hedgefondsen, vermogende particulieren en zelfs bepaalde pensioenfondsen. Deze beleggers zijn op zoek naar stabiele inkomstenstromen en rendementen die doorgaans hoger zijn dan die van traditionele vastrentende effecten, zoals overheidsobligaties of bedrijfsobligaties met een hoge rating. 

Voor bedrijven aan de ontvangende kant van private debt biedt deze vorm van financiering flexibiliteit en maatwerk, aangezien de voorwaarden van de lening vaak onderhandelbaar zijn en kunnen worden aangepast aan de specifieke behoeften van het bedrijf. 

Waarom kan investeren in Private Debt interessant zijn? 

Rendementen: 

Private debt-investeringen kunnen aantrekkelijke rendementen bieden in vergelijking met traditionele vastrentende effecten. Door rechtstreeks te investeren in leningen aan bedrijven, kunnen investeerders profiteren van hogere rentetarieven en betere voorwaarden dan die welke beschikbaar zijn op openbare markten. 

Daarnaast betaalt private debt in de huidige economische omgeving het hoogste rendement vs. risico uit in vergelijking van bijna alle belegging categorieën.  

Diversificatie: 

Private debt biedt investeerders de mogelijkheid om hun portefeuilles verder te diversifiëren. Aangezien private debt (net zoals private equity) geen directe correlatie heeft met de traditionele aandelen- en obligatiemarkten, kan het een waardevolle toevoeging zijn voor beleggers die streven naar een evenwichtige portefeuille. 

Risicobeheer: 

Terwijl investeren in private debt hogere rendementen kan opleveren, brengt het ook specifieke risico’s met zich mee, zoals kredietrisico en liquiditeitsrisico. Niettemin kunnen deze risico’s worden beheerd door zorgvuldige kredietanalyse, diversificatie van leningen en het selecteren van kredietnemers met solide financiële fundamenten. 

Toegang tot kredietmarkten: 

Voor veel bedrijven kan het verkrijgen van financiering via traditionele kanalen zoals bankleningen een uitdaging zijn, vooral voor startende ondernemingen of bedrijven met een minder dan perfect kredietprofiel. Private debt biedt deze bedrijven een alternatieve financieringsbron die flexibeler kan zijn in termen van voorwaarden en structuur. 

Private markten en blockchaintechnologie 

Private markten en blockchaintechnologie zijn twee concepten die in de financiële wereld steeds meer samenkomen. Blockchain-technologie biedt mogelijkheden om transparantie, beveiliging en efficiëntie te verbeteren in het beheer van private debt-instrumenten. Door gebruik te maken van blockchain kunnen leningtransacties worden vastgelegd in een gedecentraliseerd grootboek, waardoor de kans op fouten en fraude wordt verminderd. Slimme contracten op blockchain kunnen ook helpen bij het automatiseren van leningprocessen, zoals betalingen en herfinancieringen, waardoor de operationele kosten worden verlaagd en de snelheid van transacties wordt verhoogd. Bovendien kan blockchain de toegang tot private debt-markten verbeteren door de drempels voor investeerders te verlagen en liquiditeit te vergroten via digitale handelsplatforms. Dit alles maakt blockchain een veelbelovende technologie voor het moderniseren en transformeren van private markten. 

Investeren in private debt kan voor investeerders die op zoek zijn naar diversificatie, hogere rendementen en een beter risicobeheer in hun portefeuilles interessant zijn. Terwijl traditionele vastrentende effecten nog steeds een belangrijke rol spelen in beleggingsportefeuilles, biedt private debt een complementaire benadering voor beleggers die streven naar een evenwichtige mix van activa. Echter, zoals bij elke investering, is het belangrijk dat investeerders een grondig begrip hebben van de risico’s en beloningen die gepaard gaan met private debt en dat zij hun due diligence uitvoeren voordat zij besluiten om in deze activaklasse te investeren.  

Word je bij uw investeringsbeslissingen graag bijgestaan door een Financial Buter? Of bent u benieuwd hoe we u naar meer financieel geluk kunnen leiden? De koffie of een glaasje Champagne staan altijd klaar. Bij B-sure is het helpen van onze cliënten in het nemen van de juiste beleggingsbeslissingen dag-in dag-uit onze passie!  

Joris Lenssen 

Disclaimer B-sure
Dit artikel en/of beeldmateriaal verstrekt commerciële informatie en mag in geen geval gelijkgesteld worden met beleggingsadvies. De verstrekte informatie vormt geen aanbod betreffende financiële, bank-, verzekerings- of andere producten of diensten. De informatie in dit document is afkomstig van zorgvuldig gekozen bronnen. B-sure geeft echter geen enkele garantie over de actualiteit, de nauwkeurigheid, de juistheid, de volledigheid of de opportuniteit van de informatie, gegevens of publicaties. De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-verwezenlijken van de verwachtingen.