Link gekopieerd

B-sure

to read this

Maak een afspraak

B-sure TV

Goed nieuws voor feitelijk samenwonenden in Brussel!


#B-sure TV

powered by

Dit en alle andere wijzigingen in de successie-en schenkingsrechten in het Brusselse gewest worden u in onderstaande video kort en bondig uitgelegd door onze partner Degroof-Petercam!

B-sure to watch this.

Disclaimer B-sure
Dit artikel en/of beeldmateriaal verstrekt commerciële informatie en mag in geen geval gelijkgesteld worden met beleggingsadvies. De verstrekte informatie vormt geen aanbod betreffende financiële, bank-, verzekerings- of andere producten of diensten. De informatie in dit document is afkomstig van zorgvuldig gekozen bronnen. B-sure geeft echter geen enkele garantie over de actualiteit, de nauwkeurigheid, de juistheid, de volledigheid of de opportuniteit van de informatie, gegevens of publicaties. De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-verwezenlijken van de verwachtingen.