Link gekopieerd

B-sure

to read this

Maak een afspraak

B-sure het laatste nieuws

Gereglementeerde vastgoedvennootschappen

Joris Lenssen

Directie afgevaardigde

B-sure


#B-broker

De maand februari is voor beursgenoteerd vastgoed een herhaling van de maand januari gebleken. De dalende obligatieprijzen hebben de vastgoedwaarden mee op sleeptouw genomen en mee de dieperik ingesleurd. Alleen waren de stijgingen van de obligatierendementen nog meer uitgesproken dan in februari dan de maand voordien. Aan de basis lag nog steeds de nieuwe visie van de markten dat we minder rentedalingen zullen krijgen van de centrale banken dan voorheen ingeschat. 

Gelukkig lijkt de markt nu wel quasi in lijn te liggen met hetgeen de ECB en de Federal Reserve verkondigen. Dat zou toch wat druk van de ketel moeten halen in de toekomst. Immers, als de inflatiecijfers blijven dalen terwijl de rente toch stijgt, dan neemt ook de reële rente toe. Deze zal de reeds uiterst fragiele economische groei in Europa nog meer schade berokkenen. Dus daardoor neemt de kans weer toe op meer agressieve rentedalingen.  

In februari hebben de hogere obligatierendementen weer een negatief effect gehad op de financieringskost van de GVV’s alsook op de waardering van de vastgoedportefeuille van deze ondernemingen. Die druk was niet overal gelijk. Sommige sub-sectoren hielden zich beter. 

De GVV’s actief in de rusthuizensector (bv. Aedifica, Cofinimmo) verloren wat meer terrein als de anderen. De geruchtenmolen dat de regulator, lees de overheden in Europa, strikter gaan toezien op de kwaliteit van de verzorging aangeboden door de operatoren, nam weer toe. De operatoren zijn dan weer de huurders van deze GVV’s en slecht nieuws voor hen zou dus ook de toekomstige huuropbrengsten in het gedrang kunnen brengen. Echter, indien de private rusthuizensector in de problemen komt is het opnieuw aan de overheid om deze taak op zich te nemen en daartoe heeft ze de middelen niet. De kans dat deze bui weer overtrekt is dus groot. 

Andere GVV’s, actief in het pure residentiële segment of actief in de kleinhandelsverkoop (bv. QRF) deden het beter. Eigenaardig genoeg konden de GVV’s in de logistiek (Montea, WDP) waar de vraag zeer groot blijft en de recente kwartaalcijfers uitstekend waren niet echt beter doen.  

Anderzijds werden de buitenlandse vastgoedwaarden net iets minder getroffen dan de Belgische. De index van de Belgische GVV’s deed voor de tweede maand op rij iets slechter.  

Naar de toekomst toe is het duidelijk dat de rente een rol zal blijven spelen, desondanks de zeer goedkope waardering van deze sector. Echter van zodra de beurzen de technologische sector de rug toekeren en voor defensieve sectoren zullen kiezen, kunnen de GVV’s snel terug in plaatsje in de zon verwerven. 

Disclaimer B-sure
Dit artikel en/of beeldmateriaal verstrekt commerciële informatie en mag in geen geval gelijkgesteld worden met beleggingsadvies. De verstrekte informatie vormt geen aanbod betreffende financiële, bank-, verzekerings- of andere producten of diensten. De informatie in dit document is afkomstig van zorgvuldig gekozen bronnen. B-sure geeft echter geen enkele garantie over de actualiteit, de nauwkeurigheid, de juistheid, de volledigheid of de opportuniteit van de informatie, gegevens of publicaties. De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-verwezenlijken van de verwachtingen.