Link gekopieerd

B-sure

to read this

Maak een afspraak

B-sure het laatste nieuws

Een interne voorziening voor uw pensioen? Laat u niet door de fiscus doen!

Hebt u als bedrijfsleider voor uzelf een pensioenkapitaal voorzien in de vennootschap en staat deze voorziening vandaag nog steeds intern op uw balans?

Lees dan hieronder waarom u best actie onderneemt sinds de wijziging in de Wet van de Aanvullende Pensioenen dd 18/12/2015 …

Sinds 2013 zijn de interne pensioenvoorzieningen afgeschaft en werden de reeds opgebouwde voorzieningen bevroren.

Vele van dergelijke interne pensioenvoorzieningen lopen af op 60 jaar, maar door de wetswijziging van 18/12/2015 is de uitbetaling op 60 jaar vanaf dit jaar niet meer mogelijk.

Een aanvullend pensioen mag ten vroegste opgenomen worden bij het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd.

Resultaat? Tussen de uitstelperiode van 60 en 65 jaar rendeert uw interne pensioenvoorziening dus niet meer!

Als bedrijfsleider heeft u twee mogelijkheden:

 • Ofwel doet u niets en is er geen verdere kapitaalsopbouw en is er ook geen compensatie voor het rendementsverlies gedurende “de uitstelperiode”.
 • Ofwel laat u uw interne pensioenvoorziening externaliseren! B-sure kan u helpen om uw pensioenvoorziening onder te brengen bij een pensioeninstelling die beantwoordt aan uw behoeften, zodat uw interne pensioenvoorzien ook rendeert vanaf uw 60 jaar tot aan uw pensionering!
  • Uw voordelen?
   • Vrijstelling op de 4,4% premietaks
   • Taxatie van het eindkapitaal aan 10% ipv aan 16,5%
   • Mogelijkheid tot belening/voorschotopname van het geëxternaliseerde kapitaal voor de verwerving van onroerend goed in het kader van tweede pijler financiering
   • Onttrekking van de interne pensioenvoorziening aan het ondernemingsrisico. In geval van faillissement van uw vennootschap kunnen de schuldeisers geen aanspraak maken op de door u geëxternaliseerde pensioenvoorzieningen.