Link gekopieerd

B-sure

to read this

Maak een afspraak

B-sure het laatste nieuws

De premie VAPZ wel of niet door de vennootschap laten betalen?

Melfred Molog

Life & Pensions

B-sure


Hier bespreken we de mogelijkheid om de premie van een VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) ten laste te leggen van de vennootschap van de zelfstandige in plaats van de zelfstandige zelf. De keuze tussen deze opties heeft verschillende gevolgen.

Het VAPZ is een populair instrument voor zelfstandigen om een aanvullend pensioen op te bouwen. Het biedt een hoog beleggingsrendement en de premie is beperkt tot een percentage van het referentie-inkomen van de verzekeringnemer.

De mogelijkheid om de premie door de vennootschap te laten betalen, verhoogt de beschikbare cashflow voor de zelfstandige, maar heeft fiscale gevolgen. Het bedrag van de premie wordt beschouwd als een voordeel in natura voor de bedrijfsleider, wat resulteert in verhoogde sociale bijdragen en belastingen. De bedrijfsleider krijgt echter nog steeds een netto-voordeel.

De verhoogde belastinggrondslag heeft ook invloed op de fiscale regels voor individuele pensioentoezeggingen (IPT), waardoor er meer ruimte ontstaat voor premiestortingen in een IPT.

Wanneer de vennootschap de premie betaalt, daalt haar vermogen, maar dit wordt gedeeltelijk gecompenseerd door fiscale regels. Het effect op sociale bijdragen varieert afhankelijk van het inkomen van de zelfstandige. Voor sommigen kunnen hogere bijdragen voordelig zijn, omdat ze leiden tot een hoger wettelijk pensioen.

Hoewel de bedrijfsleider en de vennootschap meer belasting betalen als de premie door de vennootschap wordt betaald, is er geen persoonlijk voordeel zoals bij hogere sociale bijdragen.

Uiteindelijk lijkt het mechanisme van de premiebetaling door de vennootschap vergelijkbaar met een loonsverhoging, maar het VAPZ blijft aftrekbaar. Het kan dus zeker aantrekkelijk zijn om de premie door de vennootschap te laten betalen.

Deze benadering kan ook worden toegepast op sociale bijdragen van de bedrijfsleider, wat grotere gevolgen heeft. Over het algemeen is de impact van het door de vennootschap betalen van de VAPZ-premie op zowel de bedrijfsleider als de vennootschap bescheiden. Bedrijfsleiders kunnen hun bruto loonstructuur aanpassen om hetzelfde netto loon te behouden wanneer de vennootschap de premie betaalt.

Kortom, de keuze om de premie van een VAPZ ten laste te leggen van de vennootschap heeft gevolgen voor het inkomen van de bedrijfsleider, de vennootschap, sociale bijdragen en belastingen. Deze keuze biedt een licht voordeel voor de bedrijfsleider, maar heeft ook invloed op andere aspecten van het financiële plaatje.

Disclaimer B-sure
Dit artikel en/of beeldmateriaal verstrekt commerciële informatie en mag in geen geval gelijkgesteld worden met beleggingsadvies. De verstrekte informatie vormt geen aanbod betreffende financiële, bank-, verzekerings- of andere producten of diensten. De informatie in dit document is afkomstig van zorgvuldig gekozen bronnen. B-sure geeft echter geen enkele garantie over de actualiteit, de nauwkeurigheid, de juistheid, de volledigheid of de opportuniteit van de informatie, gegevens of publicaties. De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-verwezenlijken van de verwachtingen.