Link gekopieerd

B-sure

to read this

Maak een afspraak

B-sure het laatste nieuws

De Fiscale Puzzel: 10% vs. 16,5% in Pensioenregelingen

Melfred Molog

Teamleader Life & Benefits

B-sure


#B-surance

Heeft u nog inzicht in de complexe fiscale wereld van pensioenregelingen? Het is als jongleren met percentages en regels die niet altijd even helder zijn. Laten we vandaag de aandacht vestigen op een intrigerende vraag: 10% of 16,5%? 

De fiscaliteit van pensioenregelingen in de 2de pijler is geen kinderspel. De regels rond maximale premies zijn al ingewikkeld, maar ook bij uitkering komt er heel wat kijken. Denk maar aan de verschillen tussen de belasting van een VAPZ en een IPT-uitkering. Een van de redenen voor deze complexiteit is het feit dat de belasting op een 2de pijler-uitkering kan variëren van 20% tot 10%. In dit artikel duiken we in de fiscale spelregels van 2de pijler pensioenverzekeringen en richten we ons specifiek op de rechten en plichten voor de verlaagde belasting volgens het generatiepact. 

Achtergrond: Het Generatiepact 

In 2005 introduceerde de overheid het generatiepact om mensen die langer werken te belonen en zo de arbeidsduur te verlengen. Kort gezegd, onder bepaalde voorwaarden wordt de belasting op aanvullende pensioenen in de 2de pijler verminderd naar 10%. Laten we eens kijken hoe deze regeling er in theorie en praktijk uitziet. 

Belastingen en Sociale Bijdragen in de 2de Pijler 

De belasting op 2de pijler pensioenverzekeringen in België is allesbehalve eenduidig. Sociale bijdragen spelen hierbij een rol, met onder andere een RIZIV-bijdrage van 3,55% en een solidariteitsbijdrage van 2%. Deze bijdragen zijn van toepassing op de totale uitkering. 

Van 20% naar 16,5%: Taxatie op Uitkering 

Na aftrek van sociale bijdragen volgt de belasting op het verzekerd kapitaal. Tot 2013 was de standaard aanslagvoet 16,5%, maar op 1 juli van dat jaar werd het tarief voor niet-wettelijk gepensioneerden van 60 en 61 jaar verhoogd naar 20%. Vanaf 62 jaar blijft de aanslagvoet 16,5%, tenzij het generatiepact van toepassing is en de aanslagvoet naar 10% daalt. 

Voorwaarden Generatiepact 

Het generatiepact beloont diegenen die actief blijven tot de wettelijke pensioenleeftijd met een verlaagde belasting van 10%. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet men aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals minstens 50% beroepsactiviteit en specifieke criteria voor werknemers en zelfstandigen. 

Nieuwe Ontwikkelingen Sinds 2019 

In 2019 is er een wijziging doorgevoerd, waardoor personen die vanaf die datum met een volledige loopbaan van minstens 45 jaar op pensioen gaan ook kunnen profiteren van het verlaagde belastingtarief van 10%. 

Bewijsvoering en Uitzonderingen 

Het bewijzen van het recht op het verlaagde tarief kan een administratieve uitdaging zijn. Pensioeninstellingen houden vaak 16,66% bedrijfsvoorheffing in, maar bij bewijs van de juiste voorwaarden wordt het te veel ingehouden bedrag bij de volgende aanslag verrekend. Uitzonderingen gelden voor specifieke pensioenregelingen zoals VAPW en RIZIV-polissen. 

Wat zegt uw Financial Butler?

In het complexe landschap van pensioenregelingen en belastingen is het generatiepact een interessante puzzel. Een mix van percentages, voorwaarden en uitzonderingen maakt het niet altijd eenvoudig. Maar met kennis en begrip kunnen we de fiscale puzzel van pensioenen ontrafelen. 

Disclaimer B-sure
Dit artikel en/of beeldmateriaal verstrekt commerciële informatie en mag in geen geval gelijkgesteld worden met beleggingsadvies. De verstrekte informatie vormt geen aanbod betreffende financiële, bank-, verzekerings- of andere producten of diensten. De informatie in dit document is afkomstig van zorgvuldig gekozen bronnen. B-sure geeft echter geen enkele garantie over de actualiteit, de nauwkeurigheid, de juistheid, de volledigheid of de opportuniteit van de informatie, gegevens of publicaties. De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-verwezenlijken van de verwachtingen.