Link gekopieerd

B-sure

to read this

Maak een afspraak

B-sure het laatste nieuws

DBI-BEVEK een interessante belegging voor uw vennootschap?

Beste cliënt,

Meerwaarden op aandelenbeleggingen van uw vennootschap zijn sinds 1 januari 2018 belastbaar. Hierdoor daalt het rendement op deze aandelen plots met maar liefst 29,58 % voor grote en 20,40 % voor kleine vennootschappen, die van het verlaagd tarief kunnen genieten.

U kan deze belasting ontlopen door te investeren in bepaalde aandelen die aan strenge voorwaarden moeten voldoen. Om deze investering op een gecontroleerde manier te doen, dit wil zeggen dat er diversificatie moet zijn, moet uw vennootschap al snel beschikken over miljoenen aan cash. Hier bestaat een fiscaal interessant alternatief voor: de DBI-bevek.

Een DBI-bevek is een beleggingsfonds speciaal opgericht voor vennootschappen om hun overtollige cash te kunnen beleggen op een fiscaal interessante manier. Het beleggingsfonds zal zelf investeren in aandelen en is wettelijk verplicht om minstens 90 % van de gerealiseerde inkomsten uit te keren. Deze vennootschappen voldoen aan de verplichtingen om te genieten van de vrijstelling van de meerwaardebelasting.

B-sure informeert u hierover graag en uitgebreid in een vrijblijvend gesprek. Meer informatie kan u terugvinden in de bijgevoegde infofiche van B-sure.

 

Dit document verstrekt commerciële informatie en mag in geen geval gelijkgesteld worden met beleggingsadvies. De verstrekte informatie vormt geen aanbod betreffende financiële, bank-, verzekerings- of andere producten of diensten. De informatie in dit document is afkomstig van zorgvuldig gekozen bronnen. B-sure geeft echter geen enkele garantie over de actualiteit, de nauwkeurigheid, de juistheid, de volledigheid of de opportuniteit van de informatie, gegevens of publicaties. De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-verwezenlijken van de verwachtingen. Behoudens de uitdrukkelijke bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave verveelvoudigd opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever.

 

Download hier de infofiche

Ik wens meer informatie