Link gekopieerd

B-sure

to read this

Maak een afspraak

B-sure het laatste nieuws

B-sure investeert in uw Digitale Kluis!

Hoewel we bij B-sure blijven inzetten op een persoonlijke butlerservice, geloven we in digitalisering en administratieve vereenvoudiging. Om onze cliënten nog beter te bedienen nam B-sure het afgelopen jaar een strategisch belang in myFaro, de leverancier van onze digitale kluis. Op die manier komen we nog meer tegemoetkomen aan de wensen en noden van onze cliënten. Uw financial butler en uw digitale kluis vormen de ideale tandem op weg naar uw financiële gemoedsrust!

Uw Digitale Kluis is 24/7 de toegang tot uw Welfie. De interface kreeg alvast een stevige renovatiebeurt. We werkten daarvoor samen met het gespecialiseerde bureau Lemon (www.lemon.be). Uw digitale kluis wordt zo overzichtelijker en eenvoudiger in gebruik. Nieuwe cliënten leren we snel beter kennen, we creëren een helder vermogensoverzicht en analyseren uw doelstellingen. Alle relevante documenten heeft u ten alle tijden ter beschikking.

Onze Digitale Kluis is een middel zijn om de administratie binnen uw dossier zo optimaal mogelijk te doorlopen. Van identificatie tot compliance verplichtingen, zodat we samen kunnen focussen op hetgeen echt telt: uw financiële gemoedsrust.

We creëerden een flow om eenvoudig uw pensioen- en loopbaangegevens te delen, opdat wij meteen voor u aan de slag kunnen om uw fiscaal optimale situatie te berekenen. Daarvoor integreerden de recente wijziging(en) in het kader van de 80%-regel voor de pensioenopbouw van zelfstandigen. We zetten verder in op automatisatie om alle informatie die nu gespreid over verschillende overheidsinstanties terug te vinden is, te bundelen in uw digitale kluis. Hierover binnenkort meer! Dit zal ons helpen om sneller de nodige analyses te maken zodat u samen met uw financiële butler met uw Welfie, uw financieel plan, aan de slag kan.

Bent u het overzicht in uw vermogen kwijt? Via onze Digitale Kluis bezorgen we u ook de meest recente informatie over uw vermogen, helder en overzichtelijk over de verschillende activaklassen heen. Vanuit uw vermogensbalans navigeert u verder naar de details van elk vermogensbestanddeel.

De afgelopen periode investeerde we in een gedetailleerde, efficiënte en regelmatige gegevensuitwisseling op te zetten met onze partners. We bezorgen u de pdf-overzichten van onze partners én een doorkijk in uw vermogen en portefeuille. Deze inspanningen zetten we in 2023 onverminderd verder! Uw digitale kluis biedt een handige én veilige omgeving om uw vermogensrapportering te ontvangen.

De ontwikkeling en uitbreiding van onze Digitale Kluis is een continu proces. Uw rapportering verbeteren, zelf uw verwachtingen aanpassen, uw vermogen herstructureren, de impact van elke mogelijke parameter op uw vermogen in kaart brengen… het zijn stappen we doorheen 2023 graag met u delen!

 

Wilt u graag een introductie van uw Digitale Kluis door uw financial butler? B-sure to contact us!

Wilt u graag meer weten over onze Digitale Kluis? Klik dan hier.

B-sure to stay tuned!

Disclaimer B-sure
Dit artikel en/of beeldmateriaal verstrekt commerciële informatie en mag in geen geval gelijkgesteld worden met beleggingsadvies. De verstrekte informatie vormt geen aanbod betreffende financiële, bank-, verzekerings- of andere producten of diensten. De informatie in dit document is afkomstig van zorgvuldig gekozen bronnen. B-sure geeft echter geen enkele garantie over de actualiteit, de nauwkeurigheid, de juistheid, de volledigheid of de opportuniteit van de informatie, gegevens of publicaties. De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-verwezenlijken van de verwachtingen.