Link gekopieerd

B-sure

to read this

Maak een afspraak

B-sure het laatste nieuws

Zonder zorgen op pensioen? Daar zal je je best voor moeten doen!

Sinds eind 2017 krijgt u voortaan via “Mypension” een antwoord op de vraag: “Hoeveel pensioen zal ik later ontvangen wanneer ik met wettelijk pensioen ga?” Iedere werknemer, zelfstandige en zelfs ambtenaar kan via “Mypension” te weten komen hoeveel bruto, en zelfs netto, pensioenuitkering hij/zal ontvangen bij pensionering.

Al is dit gesimuleerd pensioenbedrag slechts een raming. Deze raming is berekend op basis van de huidige loopbaan en de huidige pensioenwetgeving. Als uw loopbaan wijzigt of de pensioenwetgeving wijzigt, dan zal ook de raming van het pensioenbedrag wijzigen. Indien u overschakelt van bediende naar zelfstandige, dan zou het gesimuleerd pensioenbedrag nog wel eens dramatisch kunnen verlagen.

Voor de meerderheid van de bevolking is de raadpleging van “Mypension” eerder zorgwekkend dan een geruststelling voor zijn/haar later pensioen.

 

De vraag rijst hier: “Hoe zal ik mijn levensstandaard kunnen behouden met mijn wettelijk pensioen?”

 

 NOODZAAK TOT PENSIOENPLANNING

Indien u uw pensioenraming via “Mypension” kent, is de conclusie voor menig mensen dezelfde, een goede pensioenplanning zal noodzakelijk zijn om mijn huidige levensstandaard te kunnen blijven behouden bij pensionering.

Een goed stappenplan is bijgevolg noodzakelijk.

Stap 1: Vermijdt uitstelgedrag

De eerste stap is eigenlijk al gezet bij de raadpleging van “Mypension”, de volgende stap is om het probleem te gaan aanpakken. Hoe jonger u start met de planning van uw pensioen, hoe eenvoudiger het zal zijn om de pensioendoelstelling te behalen. Indien u jonger aan de planning van uw pensioen begint, kan u niet alleen langer sparen, maar zal het uiteindelijke rendement van uw spaarproduct ook hoger zijn doordat u over een langere periode belegt in plaats van over een korte termijn.

Stap 2: set your goals

Als tweede stap dient men de tekorten in kaart te brengen. Wanneer ik mijn pensioendoelstelling ken, weet ik welke koers ik moet varen om de pensioenkloof te kunnen dichten voor ik met pensioen zal gaan.

Stap 3: Kies verstandig

Wanneer de doelen in kaart werden gebracht, is het tijd om actie te ondernemen. Maar spaar weloverwogen. Menig spaarplannen bieden naast de mogelijkheid tot sparen aan een bepaald rendement ook een fiscale aftrek.

Het is aangeraden om eerst de fiscale spaarplannen te benutten en nadien kan de overweging nog gemaakt worden indien er bijkomend nog noodzaak is aan niet-fiscale spaarplannen.

Maar ook tussen de fiscale spaarplannen dient men verstandig te kiezen. Niet alle fiscale plannen bieden immers evenveel fiscaal voordeel. Kies eerst voor het fiscale plan dewelke voor u het meeste fiscale voordeel biedt en vul vervolgens aan totdat alle fiscale ruimtes volledig benut worden.

Tot slot kies geen eieren voor uw geld en spaar verstandig volgens uw eigen risicoprofiel. Kies niet meteen voor het eerste en beste spaarproduct, maar vergelijk.

Stap 4: Wat met afkoop studiejaren om een hoger pensioen te krijgen?

Om de bestaande pensioenkloof te dichten zou men kunnen bekijken indien de afkoop van studiejaren aangewezen is om een hoger wettelijk pensioen te ontvangen.

De studiejaren die men kan afkopen gaan over de volledige studieperiode die geleid hebben tot het behalen van een einddiploma. Er wordt géén rekening gehouden met de gemiste en/of herbegonnen jaren en slechts één diploma kan geregulariseerd worden.

De afkoop van één studiejaar kost 1.500,00 EUR (jaarlijks te indexeren) indien de aanvraag tot regularisatie wordt ingediend binnen de 10 jaar na het behalen van uw diploma. Indien u het studiejaar afkoopt na 10 jaar na het behalen van uw diploma, dan wordt de regularisatie bijdrage geleidelijk aan duurder naarmate het pensioen nadert. De kostprijs kan hier aanzienlijk oplopen. Tot 30 november 2020 geldt er wel een overgangsbepaling waarbij iedereen de mogelijkheid heeft om studiejaren te regulariseren, ongeacht hoe lang het geleden is dat het diploma behaald werd. Daarenboven is de bijdrage ook fiscaal aftrekbaar waardoor de effectieve kostprijs van de regularisatie nog lager ligt. Tegen een marginaal belastingtarief van bijvoorbeeld 50% betaalt u effectief slechts 750 EUR per studiejaar.

In ruil voor de afkoop van één studiejaar verkrijgt u 266,67 EUR bruto meer wettelijk pensioen per maand.

Indien het verstandig is om een studiejaar af te kopen zal van persoon tot persoon dienen bekeken te worden. Het gevaar bestaat er immers in dat het pensioenvoordeel volledig wegbelast wordt doordat u bijvoorbeeld in een hogere belastingschijf zult vallen door de verhoging. Daarenboven kan de terugverdientijd van de afkoop al snel oplopen. Indien u geluk heeft, blijft de terugverdientijd beperkt, maar het kan anderzijds ook zijn dat de terugverdientijd zo hoog oploopt dat het extra wettelijk pensioen nooit zal kunnen opwegen tegen de gemaakte kosten voor de afkoop van een studiejaar.

Mocht u toch nieuwsgierig zijn indien de afkoop interessant zou zijn, dan kan u hiertoe een aanvraag indienen bij de Federale Pensioendienst. Zulke aanvraag is niet bindend.

Echter, ook al koopt men studiejaren af, een goede pensioenplanning zal toch noodzakelijk blijven!

CONCLUSIE

Een zorgeloos pensioen start met een goede pensioenplanning. Wanneer de koers werd uitgezet, kan men actie ondernemen om te streven naar een zorgeloos pensioen. Zonder koers vaart men immers doelloos rond.

De opstelling van een zorgeloos pensioenplan vereist grondigheid, vaardigheid en kennis. Onze experten bij B-sure staan u graag bij met hun kennis en vaardigheden om voor u een zorgeloos pensioenplan op te stellen zodat u in alle rust kunt genieten van uw toekomstig welverdiend pensioen.

You better b-sure for your future happiness…

 

Lees hier het volledig artikel uit de krant waarop we reactie hebben gegeven: https://www.hln.be/geld/consument/zo-dicht-u-de-kloof-tussen-uw-huidig-loon-en-het-wettelijk-pensioen~a441c947/