Link gekopieerd

B-sure

to read this

Maak een afspraak

B-sure het laatste nieuws

Wat mogen we verwachten van vastgoedaandelen (GVV’s) in 2023?

Joris Lenssen

Directie-afgevaardigde

B-sure


#B-broker

2022 was het tweede slechtste jaar (na 2008) voor vastgoedaandelen in meer dan 30 jaar. Zodra de rente steeg kregen de meeste gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVV’s) rake klappen, waarbij sommige GVV’s (té) zwaar zijn afgestraft. Voor de komende maanden, zou de daling van de lange termijnrente (om wille van de lagere inflatie) een deel van de zware verliezen op vastgoedaandelen verder moeten goedmaken.  

 

We stellen vast dat het rendement op tienjarige Duitse staatsobligaties van 2,45% begin dit jaar gedaald is naar 2,18% en dat ook de inflatie aan het afkoelen is. Dit heeft Europese vastgoedaandelen de terug wat zuurstof gegeven waarbij er in de maand januari rendementen van 10% en meer werden opgetekend voor bepaalde GVV’s. 

  

Hoewel een verdere forse daling van de lange termijnrente niet onmiddellijk te verwachten is en de kans op een economische recessie op korte termijn reëel lijkt, kunnen aantal lange termijntrends toch in het voordeel spelen voor GVV’s. Zo kan de inflatie verder afkoelen waardoor de rente kan stabiliseren. Belgische GVV’s hebben vaak de rente ‘ingedekt’ en maken daarnaast in hun overeenkomsten vaak gebruik van indexaties zodat de reeds opgelopen inflatie doorgerekend kan worden aan bv. de huurders van panden.   

 

Vooral logistiek vastgoed kende de afgelopen jaren een versnelling door de opmars van e-commerce door o.a. de coronapandemie. Daarnaast leidde de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis nogmaals tot de verstoring van de toeleveringsketen waardoor bedrijven manieren blijven zoeken om hun productie terug naar huis te verplaatsen (‘re-shoring’) of hun productie dichter bij huis te verplaatsen (‘nearshoring’). Door de hogere energie en transportkosten is er ook meer vraag van productiematerialen van leveranciers in de buurt (near-sourcing) en ze verhogen de voorraadniveaus om veiligheidsvoorraden aan te leggen (van ‘just-in-time’ naar ‘just-in-case’). Deze trend kan zich in de toekomst verder zetten waardoor dit type GVV’s verder kan appreciëren.  

De individuele waarderingen van GVV’s lijken momenteel terug aantrekkelijk en soms zelfs zeer goedkoop. In hun bezorgdheid voor de rente-impact hebben grote beleggers enkele vastgoedgroepen vorig jaar te sterk afgestraft, waarbij er nu een inhaalbeweging lijkt ingezet. Verschillende vermogensbeheerders zijn daarom terug positief voor deze activa indien de lange termijnrente niet meer te sterk zou 

stijgen. 

Disclaimer B-sure
Dit artikel en/of beeldmateriaal verstrekt commerciële informatie en mag in geen geval gelijkgesteld worden met beleggingsadvies. De verstrekte informatie vormt geen aanbod betreffende financiële, bank-, verzekerings- of andere producten of diensten. De informatie in dit document is afkomstig van zorgvuldig gekozen bronnen. B-sure geeft echter geen enkele garantie over de actualiteit, de nauwkeurigheid, de juistheid, de volledigheid of de opportuniteit van de informatie, gegevens of publicaties. De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-verwezenlijken van de verwachtingen.