Link gekopieerd

B-sure

to read this

Maak een afspraak

B-sure het laatste nieuws

Wat mogen we verwachten na de onrust in het bankenwezen?

Joris Lenssen

B-sure


#B-broker

Het faillissement van Silicon Valley Bank (SVB), Signature Bank, First Republic Bank en de daaropvolgende overname van Crédit Suisse door concurrent UBS hebben de afgelopen weken voor heel wat onrust op de financiële markten gezorgd. Vooral bankaandelen en cyclische aandelen werden massaal aan de deur gezet. Diverse analisten zijn het er over eens dat de aanhoudende spanningen in de banksector meer zijn ingegeven door angst dan door fundamentele factoren.


Lagere rentepiek


Deze recente gebeurtenissen hebben ook een impact gehad om de obligatiemarkten. De renteverwachtingen voor de Amerikaanse centrale bank (FED), die haar beleidsrente vorige maand nog met 0,25% verhoogde, zijn aanzienlijk neerwaarts bijgesteld. De financiële markten prijzen nu een lagere ‘rentepiek’ in en verwachten dat de rente vanaf het tweede jaarhelft terug zal worden verlaagd. Ook de langetermijnrente viel hierdoor aanzienlijk terug.

De vrees bestaat dat de malaise van de afgelopen weken negatieve gevolgen heeft voor de globale economie omdat de bancaire financieringenvoorwaarden voor zowel particulieren als bedrijven verstrengd zullen worden. Dit zou nefast zijn voor de economie die zicht nog moet aanpassen aan de recente renteverhogen die zijn doorgevoerd door de centrale banken. De financiële markten gaan er nu van uit dat het rentegeweld van de centrale banken nu stopt of toch even een halt wordt toegeroepen. Een pauze van het verhogen van de rente zou de brede markt wat ademruimte geven en ook wat tijd geven om de economische impact van de afgelopen renteverhoging beter in te schatten. De impact van een renteverhoging wordt overigens pas een 5tal maanden duidelijk.


Stijgende kerninflatie


Er ligt de komende maanden een cruciale rol weggelegd voor centrale banken die beslissen over de beleidsrentes. De centrale bank van Amerika (FED), de hoofdrolspeler in dit verhaal, ligt mede aan de basis van de onrust die er nu heerst. De FED is van mening dat als ze te vroeg een halt toeroept aan haar geplande rentestijgingen, de inflatie terug kan opwakkeren. Dit scenario, dat men in de jaren ’70 al eens meemaakte, wenst men kost wat kost te vermijden. Een sterke arbeidsmarkt (lage werkloosheid) pleitte er vooralsnog voor om de weg die men is ingeslagen te blijven volgen, met als gevolg dat er intussen al een aantal banken het slachtoffer zijn geworden.

Toch dient men de inflatie nauwgezet in de gaten te houden. Hoewel de prijzen van grondstoffen zoals gas en olie fors gedaald zijn t.o.v. hun piek, is de kerninflatie (de inflatie zonder energie, levensmiddelen, alcohol en tabak) de afgelopen weken zelfs nog verder gestegen. Vooral de kostprijs van voeding swingt de pan uit. Het vullen van een winkelkar kost gemiddeld 20% meer dan een jaar geleden. Daarom heeft ook de Europese Centrale Bank (ECB) haar beleidsrente nogmaals met 0,5% opgetrokken naar 3,5%, het hoogste niveau sinds 2008. Momenteel is het nog niet duidelijk in welke in richting het beleid van de ECB zal gaan. Dit zal waarschijnlijk afhangen van het beleid van de FED en een aantal macroeconomische data die de komende weken gepubliceerd worden.


Kwaliteit


De meeste vermogensbeheerders en fondsenhuizen kijken momenteel vooral naar kwaliteit voor het selecteren van aandelen. De eurozone en opkomende markten genieten de voorkeur, omdat deze bedrijven momenteel aantrekkelijker gewaardeerd zijn dan hun Amerikaanse tegenhangers. Daarnaast kunnen Europese en Amerikaanse (staats)obligaties van goede kwaliteit terug voor meer stabiliteit zorgen in de portefeuilles. Ook alternatieve beleggingen (zoals bv. nietbeursgenoteerde bedrijven en goud) kunnen voor bepaalde investeerders soelaas bieden omdat ze vaak in mindere maten gecorreleerd zijn met de beurs.

De heropening van de Chinese economie blijft een belangrijk thema voor de rest van het jaar. Dit gaf de afgelopen weken (naast heet wat technologieaandelen), bedrijven met een afzetmarkt in China een boost. De Chinese economische groeidoelstelling voor 2023 bedraagt momenteel ongeveer 5,2%. Het is echter wel belangrijk om
ook hier een aantal zaken in de gaten te houden zoals de vertraging van de buitenlandse vraag, de toenemende spanningen met de VS over technologie, Taiwan en de positie van China ten opzichte van Rusland.
Disclaimer B-sure
Dit artikel en/of beeldmateriaal verstrekt commerciële informatie en mag in geen geval gelijkgesteld worden met beleggingsadvies. De verstrekte informatie vormt geen aanbod betreffende financiële, bank-, verzekerings- of andere producten of diensten. De informatie in dit document is afkomstig van zorgvuldig gekozen bronnen. B-sure geeft echter geen enkele garantie over de actualiteit, de nauwkeurigheid, de juistheid, de volledigheid of de opportuniteit van de informatie, gegevens of publicaties. De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-verwezenlijken van de verwachtingen.