Link gekopieerd

B-sure

to read this

Maak een afspraak

B-sure het laatste nieuws

Waarom u geen koele minnaar van verzekeringsfondsen hoeft te zijn

Peter Van Maldegem

Netto


#B-broker

#B-surance

Tak23-fondsen vertonen veel gelijkenissen met de klassieke beleggingsfondsen die (private) banken aanbieden. Net zoals met de klassieke fondsen belegt u met een tak23-fonds in een mandje van aandelen, obligaties of andere beleggingsinstrumenten. Maar er zijn ook grote verschillen.

1/ Vermogensplanning

Het belangrijkste verschil is dat een tak23-fonds een verzekeringscontract is. Dat betekent dat sprake is van een verzekerde, een verzekeringnemer en een begunstigde. De constructie biedt mogelijkheden op het vlak van vermogensplanning, omdat u met zo’n fonds kunt bepalen wie het kapitaal van het fonds in handen krijgt als u overlijdt. In een maatschappij waarin het klassieke gezin niet meer de standaard is, bieden tak23-fondsen de mogelijkheid een deel van uw nalatenschap te regelen als u niet alles aan uw wettelijke erfgenamen wil nalaten. Met tak23-fondsen kunt u generaties overslaan bij het schenken. Andere beleggingsinstrumenten, zoals de bankfondsen, volgen de weg van het wettelijk erfrecht waardoor ze bij uw overlijden in handen komen van uw wettelijke erfgenamen. Al kunt u daar met bijkomende planningstechnieken van afwijken.

Wie in zijn tak23-fonds zijn partner als begunstigde opneemt, krijgt bovendien het voordeel dat de uitkering bij zijn overlijden altijd in volle eigendom gebeurt. Er is dus geen opsplitsing tussen vruchtgebruik en blote eigendom die u bij de vererving van bancaire tegoeden wel hebt.

Nog een voordeel is dat tak23-contracten altijd aanpasbaar zijn. U kunt op elk moment de begunstigde wijzigen waardoor u altijd de controle over het fonds houdt.

Let wel, de tak23-fondsen ontslaan u niet van erfenisbelasting. Het tak23-fonds ondergaat de gewone fiscale regels bij een nalatenschap.

2/ Fiscaliteit

Op fiscaal vlak zijn er ook enkele belangrijke verschillen. Bij elke premie die u in zo’n fonds stort, geldt een premietaks van 2 procent, maar die ontslaat u de volgende jaren van andere fiscale verplichtingen die een klassiek fonds wel kent. Geen beurstaks of roerende voorheffing, en ook geen Reynderstaks van 30 procent als u voor een fonds kiest dat (gedeeltelijk) in obligaties belegt.

U kunt de begunstigde van een tak23-fonds altijd wijzigen, waardoor u de controle behoudt.

De tak23-fondsen hoeft u ook niet mee in rekening te brengen voor de effectentaks. Die taks van 0,15 procent geldt voor personen die minstens 1 miljoen euro op een effectenrekening hebben staan. Bancaire fondsen komen bij de belegger op een effectenrekening terecht, maar tak23- fondsen doorgaans niet.

Let wel, dat betekent niet dat uw tak23-fonds automatisch ontkomt aan de taks. De effectentaks wordt bij tak23-fondsen immers toegepast op het niveau van de verzekeraar. Die kan beslissen de taks door te rekenen aan de cliënt, maar hij kan de taks ook voor eigen rekening nemen. Sommige verzekeraars, zoals KBC, rekenen de taks niet door. Andere verzekeraars, zoals Belfius en AG Insurance, houden er rekening mee in de kosten die ze aanrekenen.

3/ Open architectuur

De aanbieders van tak23-fondsen werken doorgaans met fondsen van externe beheerders, vaak internationale fondsenhuizen. Dat is een troef in het retail- segment, maar in private banking kunnen banken die troef nauwelijks uitspelen. Dat komt omdat cliënten in de meeste private banken ook toegang krijgen tot de bancaire fondsen van die internationale fondsenhuizen. In het retailsegment bieden grootbanken veelal alleen toegang tot de eigen huisfondsen.

Tak23-fondsen mogen dan aantrekkelijke troeven hebben, het belangrijkste aandachtspunt zijn de kosten.

4/ Kosten

Tak23-fondsen mogen dan aantrekkelijke troeven hebben, het belangrijkste aandachtspunt zijn de kosten. Doorgaans liggen de instapkosten voor tak23-fondsen bij verzekeraars hoger dan bij de klassieke banken. In uitzonderlijke gevallen kunnen die eenmalige kosten oplopen tot 7 procent. Anders gezegd, wie het fonds zeven jaar bijhoudt, moet dan al jaarlijks ongeveer 1 procent van het rendement inleveren aan de instapkosten.

Daarnaast is het opletten voor dubbele beheerskosten. Omdat veel tak23-producten onderliggend in fondsen van externe beheerders beleggen, rekent de verzekeraar jaarlijkse beheerskosten aan voor het beheer van het tak23-product, boven op de beheerskosten die verbonden zijn aan het onderliggende fonds. Wie in tak23-fondsen belegt, doet er goed aan zich te informeren over de aangerekende kosten.

5/ Aanbod

De meeste private banken hebben een eigen aanbod van tak23-fondsen. Belfius biedt in private banking tak23-fondsen aan via KITE, dat het definieert als een duurzame beleggingsverzekering. Het aanbod bestaat uit een gamma van 18 duurzame fondsen van gerenommeerde beheerders. Het voordeel van het product is volgens de bank dat het ook gebruikt kan worden als een renteniersformule. Via de formule Comfort kunnen regelmatige afkoopverrichtingen gebeuren. Volgens Belfius wordt het product vooral afgenomen in retail en veel minder in private banking. ‘We overwegen wel de lancering van een aangepast tak23-product voor private- banking en wealthklanten’, zegt de bank.

‘Door een verzekeraar binnen te brengen verliest de private bank niet alleen een deel van de marge, maar ook een deel van de controle over de portefeuille van de cliënt. Mogelijk willen ze geen ménage à trois.’

DENIS-EMMANUEL PHILIPPE, ADVOCAAT BLOOM

Ook BNP Paribas heeft tak23-producten in het aanbod onder de naam Smart Fund Plan Private. De belegger kan kiezen uit een 20-tal basisfondsen. De formule biedt de mogelijkheid een beschermingsmechanisme in te bouwen, waarbij bijvoorbeeld het verlies beperkt blijft tot een vooraf afgesproken niveau. Ook hier bestaat de mogelijkheid om jaarlijks een deel van het fonds af te kopen.

Ondanks de troeven van tak23 op het vlak van vermogensplanning blijft de appetijt voor de producten binnen private banking relatief beperkt, leert een rondvraag bij de belangrijkste spelers op de Belgische markt. Fiscaal advocaten wijzen er ook op dat de banken zelf niet altijd vragende partij zijn om de instrumenten actief aan te bieden in private banking. ‘Door een verzekeraar binnen te brengen verliest de private bank niet alleen een deel van de marge, maar ook een deel van de controle over de portefeuille van de cliënt. Mogelijk willen ze geen ménage à trois’, zegt Denis- Emmanuel Philippe, advocaat van Bloom.

Bron: Netto, 27/05/2022

Auteur: Peter van Maldegem

Dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elke reproductie dient het voorwerp uit te maken van een specifieke toestemming van de beheersvennootschap License2Publish: info@license2publish.be.