Link gekopieerd

B-sure

to read this

Maak een afspraak

B-sure het laatste nieuws

Video Update door Hans Bevers, CIO Degroof Petercam

Michelle Bovy

CEO

B-sure


#B-broker

powered by Degroof Petercam

De verdere escalatie in Oekraïne en het nieuws dat de VS overwegen de invoer van Russische olie te verbieden, leiden tot nieuwe spanningen op de aandelenmarkten. De Chief Economist van Degroof Petercam, Hans Bevers, geeft tekst en uitleg

Video Flash Update Financiële markten

Disclaimer B-sure

Dit artikel en/of beeldmateriaal verstrekt commerciële informatie en mag in geen geval gelijkgesteld worden met beleggingsadvies. De verstrekte informatie vormt geen aanbod betreffende financiële, bank-, verzekerings- of andere producten of diensten. De informatie in dit document is afkomstig van zorgvuldig gekozen bronnen. B-sure geeft echter geen enkele garantie over de actualiteit, de nauwkeurigheid, de juistheid, de volledigheid of de opportuniteit van de informatie, gegevens of publicaties. De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-verwezenlijken van de verwachtingen.