Link gekopieerd

B-sure

to read this

Maak een afspraak

B-sure het laatste nieuws

Aanpassing contractvoorwaarden Curalia

Dit bericht is erg belangrijk voor klanten met een RIZIV-contract bij Curalia (voornamelijk kinesisten en apothekers).

 

Wisten jullie dat…..

 

 • Vanaf 01/10/2015 Curalia éénzijdig haar contractvoorwaarden aanpast op de lopende RIZIV-contracten?
 • U de mogelijkheid heeft om te kiezen uit 3 opties:
  • Aanvaarding van de nieuwe contractuele voorwaarden, wat betekent dat zowel de nieuwe rentevoeten als de gewaarborgde rentevoeten op de reeds opgebouwde reserves gewijzigd worden naar 1,5%?
   • Dit is uiteraard erg nadelig, gezien de historisch opgebouwde reserves in uw contract meestal nog genieten van hoge(re) gewaarborgde rentevoeten
  • Overdracht van de reserves naar een andere verzekeraar
   • Dit is niet aangewezen, gezien de overdracht van uw opgebouwde RIZIV-reserves belastbaar zijn aan marginale aanslagvoet
  • Niet-aanvaarding van de nieuwe contractuele voorwaarden, waardoor de gewaarborgde intrestvoeten op de door u reeds opgebouwde reserves ongewijzigd behouden blijven
   • Eventuele toekomstige stortingen zullen dan een contractuele rentevoet van 0% toegewezen kregen, en wellicht zullen deze contracten uitgesloten worden van verdere winstdeelnames (mits goedkeuring van de Algemene Vergadering en de controle-autoriteit)

 

Gelukkig…..

 •  bent u niet verplicht om verder te sparen bij Curalia
 • zijn er diverse verzekeringsmaatschappijen op de markt aanwezig zodat uw toekomstige stortingen kunnen gebeuren aan marktconforme voorwaarden
 • behoudt u de hoge(re) gewaarborgde rentevoeten op de door u reeds opgebouwde reserves indien u kiest voor optie 3 (niet-aanvaarding nieuwe voorwaarden)