Link gekopieerd

B-sure

to read this

Maak een afspraak

B-sure het laatste nieuws

Schenken en erven: de impact van het Vlaamse regeerakkoord

Onlangs stelden de onderhandelaars voor de Vlaamse Regering 2019-2024 hun regeerakkoord voor. Daarin werden belangrijke beleidsbeslissingen vastgelegd voor de huidige legislatuur. Wij lichten in een notendop voor u toe welke impact het regeerakkoord zal hebben op “erven en schenken”.

Niet geregistreerde schenkingen: verlenging verdachte periode

De nieuwe Vlaamse regering zal de ‘verdachte periode’ voor niet geregistreerde schenkingen verlengen van 3 naar 4 jaar. Wanneer roerende goederen in de toekomst belastingvrij worden geschonken, zal de begiftigde aldus erfbelasting moeten betalen indien de schenker binnen een periode van 4 jaar na de schenking overlijdt (en niet langer 3 jaar).

Met deze maatregel hoopt de regering de registratie van schenkingen te stimuleren. Indien een roerende schenking in rechte lijn of tussen partners in Vlaanderen wordt geregistreerd, dient in principe 3 procent schenkbelasting te worden betaald. Tussen alle anderen bedraagt dit tarief 7 procent.

Wanneer de verlenging van de verdachte periode precies ingaat, is voorlopig nog niet duidelijk.

Lagere erfbelasting voor vrienden

Verder bevat het nieuwe regeerakkoord een best friend regeling, waarbij men “een bepaald deel van de erfenis” kan toewijzen aan een goede vriend, waarop dan toch het tarief in de rechte lijn wordt toegepast (dat start vanaf 3 %) in plaats van het tarief voor vreemden (dat start vanaf 25 %).

Het is voorlopig nog onduidelijk vanaf wanneer de maatregel in werking treedt en hoeveel “goede vrienden” aan dit gunsttarief mogen worden begunstigd.

Herziening regeling duo-legaat

Voorts kondigt het regeerakkoord aan dat “de regeling voor duo-legaten wordt herzien via een tariefverlaging, om de altruïstische insteek ervan te herstellen en misbruik verder te gaan.” Men is met name van mening dat het duo-legaat vandaag té vaak oneigenlijk wordt gebruikt om de hoge tarieven van de erfbelasting te milderen bij legaten die men wil vermaken aan een vriend of een ver familielid.

Het is echter nog niet duidelijk welke maatregelen de regering in dit opzicht precies wenst te nemen. Wij veronderstellen dat men voor duo-legaten een soort minimumdrempel zal introduceren wat betreft de omvang van de bevoordeling van het goede doel. En het goede doel verkrijgt die minimumopbrengst dan tegen een tarief dat lager is dan de huidige 8,5 %.

Dan toch geen afschaffing van de ‘belasting op verdriet’

De Vlaamse Regering voert dan toch geen volledige vrijstelling van erfbelasting in voor de langstlevende partner en inwonende kinderen tot 18 jaar. De vorige Vlaamse regering kondigde nochtans aan dat de ‘belasting op verdriet’ zou worden afgeschaft.

 

Voor verdere vragen omtrent het regeerakkoord mag u steeds contact opnemen met het team van B-Sure (info@b-sure.eu).