Link gekopieerd

B-sure

to read this

Maak een afspraak

B-sure het laatste nieuws

Pensioen zelfstandige gelijkgesteld met dat van een werknemer, of toch niet?

Het pensioenlandschap is voor een zelfstandige sinds begin 2021 gunstiger geëvolueerd, t.t.z.:

  • Sinds begin dit jaar wordt het pensioen van een zelfstandige op dezelfde wijze berekend als het pensioen van een werknemer. Het pensioen van een zelfstandige werd in het verleden berekend op basis van 69% van het werkelijke inkomen, terwijl bij een werknemer het volledige inkomen meetelt. Vanaf begin dit jaar werd het correctiecoëfficiënt van 69% afgeschaft en bestaat er op deze manier geen onderscheid meer tussen de berekening van het werknemerspensioen en het pensioen van een zelfstandige. Het gevolg hiervan is dat een zelfstandige meer pensioenrechten zal opbouwen in de toekomst.

  • Daarenboven werd het minimumpensioen voor een zelfstandige met 2,65% opgetrokken. Door deze verhoging stijgt het minimumbedrag voor een volledige loopbaan van 1.291,69 euro naar 1.325,92 euro voor een alleenstaande en van 1.614,10 euro tot 1.656,88 euro voor een gezinshoofd. Deze bedragen zullen jaarlijks ook stijgen met 2,65%.

Desondanks deze gunstige evolutie blijft de kloof met het inkomen tijdens de loopbaan groot en blijft de conclusie hetzelfde: de opbouw van een aanvullend pensioen blijft noodzakelijk indien men z’n huidige levensstandaard wil blijven behouden na pensionering.

Naast de noodzaak om een aanvullend pensioen op te bouwen, biedt het daarbovenop nog steeds een interessant fiscaal voordeel voor zowel de privépersoon als voor de vennootschap.

Zo bieden sommige vormen van aanvullend pensioen een fiscaal voordeel voor uw personenbelasting zoals de VAPZ (vrij aanvullend pensioen zelfstandige), ofwel voor de vennootschapsbelasting zoals de IPT (individuele pensioentoezegging).

Indien u daarenboven uw pensioenpremie slim investeert via uw IPT, dan kunt u fiscaal voordelig een mooie pensioenpot opbouwen via uw vennootschap aan een goed rendement.

Zelfs indien u geen interesse zou hebben om een aanvullend pensioen op te bouwen tegen uw pensionering, dan kunt u uw aanvullend pensioen vandaag al gebruiken om vastgoed te financieren.

U kunt, via uw aanvullend pensioen, vandaag al uw vastgoeddroom realiseren en dit zelfs in het buitenland (binnen de EER). Zo kunt u de bestaande reserves raadplegen om alvast een voorschot op te nemen voor de verwerving, de verbouwing of de instandhouding van een onroerend goed gelegen binnen de EER. Of u kunt nu al het geprojecteerde eindkapitaal belenen via een hypothecair bulletkrediet om bijvoorbeeld uw toekomstig buitenverblijf te financieren. Op die manier kunt u nu al genieten van uw pensioenkapitaal en blijft uw maandelijkse kredietlast laag.

Ondanks de strengere houding van de fiscus tegenover het aanvullend pensioen, blijft het een doeltreffend middel om fiscaal te optimaliseren, het behoud van uw levensstandaard te garanderen na pensionering, of zelfs om vandaag uw vastgoeddroom te realiseren.

B-sure staat u hierin graag met raad en daad bij. Plan gerust rechtstreeks een afspraak in met één van onze financiële butlers of stuur een e-mail naar info@b-sure.eu.

 

Auteur

Your Financial Butler

Karolien Servaes