Link gekopieerd

B-sure

to read this

Maak een afspraak

B-sure TV

Macro-economische outlook Prof. Duchateau


#B-broker

#B-sure TV

powered by Prof. dr. Stefan Duchateau

Inflatie en stijgende rentevoeten, zorgt voor een klimaatverandering in de financiële wereld.

Hierbij luidt de hamvraag, hoe kan u omspringen met hoge volatiliteit en veranderende factoren in uw beleggingsportefeuille?

Ontdek het hier in de nieuwste macro-economische outlook van Prof. Duchateau

Disclaimer B-sure
Dit artikel en/of beeldmateriaal verstrekt commerciële informatie en mag in geen geval gelijkgesteld worden met beleggingsadvies. De verstrekte informatie vormt geen aanbod betreffende financiële, bank-, verzekerings- of andere producten of diensten. De informatie in dit document is afkomstig van zorgvuldig gekozen bronnen. B-sure geeft echter geen enkele garantie over de actualiteit, de nauwkeurigheid, de juistheid, de volledigheid of de opportuniteit van de informatie, gegevens of publicaties. De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-verwezenlijken van de verwachtingen.