Link gekopieerd

B-sure

to read this

Maak een afspraak

B-sure het laatste nieuws

To B-sure or not to be…Is uw spaargeld “optimaal” beschermd?

Bail in, Bail out… Is uw spaargeld vandaag nog veilig?!

(geschreven enkele weken geleden, maar nu opnieuw pijnlijk actueel)

 

 

Wist u dat?

 

Vanaf 01/01/2016 de banken zichzelf in eerste instantie dienen te redden met het geld van zijn schuldenaren (bail-in)?

 

Uw gelden bij de Belgische bank (op al uw zichtrekeningen, spaarrekening, termijnrekeningen en kasbons) slechts gewaarborgd zijn tot 100.000 EUR per bank en per persoon bij faillissement van een bank?

 

Spaarrekeningen eerder een rendementsloos risico geworden zijn dan een risicoloos rendement?

 

Het Optima drama deze materie opnieuw pijnlijk actueel maakt?

 

Wat te doen?

In 2008 vond de beruchte bankencrisis plaats. Vele banken dienden toen gered te worden tegen een nakend faillissement met overheidsgelden (bail-out) om hun schulden ten opzichte van hun schuldenaren te kunnen voldoen. Het gevolg hiervan was een explosie van de overheidsschuld. Vanaf 01/01/2016 heeft Europa strengere maatregelen getroffen zodat bij een financiële crisis, de banken eerst zichzelf dienen te redden door de gelden aan te spreken van eigen aandeelhouders, obligatiehouders en spaarders (bail-in).

Wees er dus van bewust dat door de zogenaamde “Depositoregel” van Europa uw gelden bij de bank slechts tot maximaal 100.000 EUR beschermd zijn. De depositoregel impliceert dat al uw gelden, met name de gelden uw op zichtrekeningen, op spaarrekening, op termijnrekeningen en op kasbons slechts gewaarborgd zijn tot maximaal 100.000 EUR per bank en per persoon bij een faillissement van een bank.

 

De boodschap is dus actie ondernemen indien uw vermogen bij de bank groter is dan 100.000 EUR! Wat kan u zelf doen?

  • Analyseer uw huidige portefeuille
  • Zorg dat uw portefeuille gespreid wordt over verschillende uitgevers en sectoren (sectoren die niet gebonden zijn aan de financiële sector)
    • LET OP! De depositoregeling geldt per bank! Wees ervan bewust dat verschillende banken tot een zelfde groep behoren en bijgevolg als een bank worden gezien. Zo vormt Fintro Bank, BNP Paribas Fortis en Hello bank eenzelfde bankgroep.
  • Breng uw spaargeld boven de 100.000 EUR in veiligheid mocht dit nog niet zo zijn.

 

Aangezien de termijn/spaarrekening vandaag eerder een rendementsloos risico is dan een belegging met een risicoloos rendement, is het aan te raden dat er op zoek gegaan wordt naar een goed alternatief.

 

Een effectenrekening met ‘cash- of soortgelijke fondsen’ kan een veilig onderdak bieden voor uw spaargeld. Hoewel een effectenrekening slechts voor maximaal 20.000 EUR onder de depositoregeling valt, biedt zij toch een betere bescherming in geval van faling van uw bank. Een effectenrekening blijft immers altijd eigendom van de klant (off-balance). In geval van faillissement dient de bank deze effecten verplicht terug te geven aan de klant.

 

Een tak 21 verzekering kan ook een toegevoegde waarde bieden voor de bescherming van uw spaargeld. Deze valt tot een maximum van 100.000 EUR ook onder de depositoregeling. Primeert rendement voor u? Dan kan een tak 23 verzekering interessant zijn als instrument voor uw vermogensopbouw.

 

Kortom een goed beheerd en rendabel vermogen, komt niet zomaar aangevlogen.

Dat weten we ook bij B-Sure. Beter voorkomen dan genezen.

Wil u meer informatie of een vrijblijvend advies? Contacteer dan één van onze professionele medewerkers van B-Sure.

 

Disclaimer B-sure

Dit artikel en/of beeldmateriaal verstrekt commerciële informatie en mag in geen geval gelijkgesteld worden met beleggingsadvies. De verstrekte informatie vormt geen aanbod betreffende financiële, bank-, verzekerings- of andere producten of diensten. De informatie in dit document is afkomstig van zorgvuldig gekozen bronnen. B-sure geeft echter geen enkele garantie over de actualiteit, de nauwkeurigheid, de juistheid, de volledigheid of de opportuniteit van de informatie, gegevens of publicaties. De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-verwezenlijken van de verwachtingen.

Disclaimer B-sure
Dit artikel en/of beeldmateriaal verstrekt commerciële informatie en mag in geen geval gelijkgesteld worden met beleggingsadvies. De verstrekte informatie vormt geen aanbod betreffende financiële, bank-, verzekerings- of andere producten of diensten. De informatie in dit document is afkomstig van zorgvuldig gekozen bronnen. B-sure geeft echter geen enkele garantie over de actualiteit, de nauwkeurigheid, de juistheid, de volledigheid of de opportuniteit van de informatie, gegevens of publicaties. De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-verwezenlijken van de verwachtingen.