Link gekopieerd

B-sure

to read this

Maak een afspraak

B-sure het laatste nieuws

Is het interessant om vandaag in de stappen in beursgenoteerd vastgoed?

Ellen Vermorgen


#B-broker

powered by De Tijd

Wat denkt jouw Financial Butler?

Stijgende bedrijfsresultaten maar dalende beurskoersen , een onevenredigheid die we momenteel zien bij de gereglementeerde vastgoedvennootschappen. Deze dalingen komen grotendeels voort uit de angst voor hogere rentes, om minder afhankelijk te zijn van deze stijgende rentes doen de vastgoedbedrijven kapitaalsverhogingen. Het inflatiebeestje speelt ook een rol in het kader van vastgoed, zo stijgen namelijk de waarderingen van het vastgoed en kunnen de huurgelden worden geïndexeerd.  Deze twee zaken zorgen ervoor dat de vastgoedsector meer inflatiebestendig is dan andere sectoren.

Deze daling biedt mogelijks opportuniteiten:

  1. De financials van de Belgische vastgoedspelers zijn solide.
  2. De waarde van het onderliggend vastgoed ligt vaak hoger dan de beurskapitalisatie. Zo kunnen GVV’s dus met een korting ten opzichte van hun intrinsieke waarde noteren.
  3. Het dividendrendement blijft ongewijzigd maar vanwege de lagere koers neemt het percentagegewijs toe.

Het vastgoed bevindt zich ook in markten die de dag van vandaag niet meer weg te denken zijn (o.a. zorg, logistiek en studentenkoten, etc..).

Dit alles is een recept dat met een langetermijnvisie loont.

 

Bron: De Tijd , 01/07/2022

Auteur: Ellen Vermorgen

Dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elke reproductie dient het voorwerp uit te maken van een specifieke toestemming van de beheersvennootschap License2Publishinfo@license2publish.be. 

 

Disclaimer B-sure
Dit artikel en/of beeldmateriaal verstrekt commerciële informatie en mag in geen geval gelijkgesteld worden met beleggingsadvies. De verstrekte informatie vormt geen aanbod betreffende financiële, bank-, verzekerings- of andere producten of diensten. De informatie in dit document is afkomstig van zorgvuldig gekozen bronnen. B-sure geeft echter geen enkele garantie over de actualiteit, de nauwkeurigheid, de juistheid, de volledigheid of de opportuniteit van de informatie, gegevens of publicaties. De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-verwezenlijken van de verwachtingen.