Link gekopieerd

B-sure

to read this

Maak een afspraak

B-sure het laatste nieuws

Obligaties, terug van weggeweest?  

Joris Lenssen


#B-broker

Na een periode van forse rentestijgingen door een ongeziene inflatiepiek, zien veel vermogensbeheerders en investeerders terug opportuniteiten in vastrentende activa zoals bijvoorbeeld obligaties.  

Werking

Met obligaties leent u voor een vooraf bepaalde looptijd uw geld uit aan een overheid of bedrijf en in ruil krijgt u een rentevergoeding (coupon). Op het einde van de looptijd ontvangt u het geleende geld terug op voorwaarde dat het bedrijf of overheid intussen niet failliet gaat. De hoogte van deze rentevergoeding hangt af van het renteklimaat en staat recht evenredig met het risico dat de investeerder neemt. De waarde van een obligatie kan tijdens haar looptijd schommelen. Doorgaans stijgt de waarde van een obligatie als de marktrente daalt en daalt de tussentijdse waarde van een obligatie als de marktrente stijgt. Dit laatste effect hebben we duidelijk ondervonden omdat centrale banken hun monetair beleid fors hebben verstrakt.  

Duratie

Daarnaast speelt de ‘duration’ of gewogen gemiddelde looptijd van obligaties een belangrijke rol.  Obligaties met een lange looptijd zijn veel gevoeliger aan renteschommelingen in vergelijking met kortlopende obligaties. Actieve obligatiebeleggers en professionelen vermogensbeheerders kunnen deze schommelingen gebruiken om hun posities tussentijds te verhandelen en trachten op deze manier het rendement te vergroten.  

Bye Bye Tina

TINA (“There Is No Alternative”) werd jarenlang als leuze gebruikt om beleggers die op zoek waren naar rendement te duiden dat er op dat moment geen goed alternatief bestond voor aandelen. Obligaties werden (waar dat kon) vaak gedurende een lange periode verstoten uit beleggingsportefeuilles omwille van een te laag of zelfs negatief rendement.  

Aan dit tijdperk lijkt nu een einde gekomen. Door de forse stijging van de rente, zijn obligaties voor veel investeerders terug interessant geworden omdat er weer rendement te rapen valt op de rentemarkten. Wereldwijde obligatie-indexen zijn, na een annus horribilis (Wereld index obligaties 2022: -16,2% in dollar en  -10,6% in euro) de afgelopen maanden bezig aan een comeback.  

Obligatiebeleggers zijn de dag van vandaag dus positiever voor hun geliefkoosde activaklasse. De reden hiervoor is simpel: Er is minder vrees voor verdere rentestijgingen die de koersen van obligatiekoersen negatief kunnen beïnvloeden.  

Inflatie

De opgelopen inflatie is inmiddels terug gedaald o.w.v. de algemene daling van energieprijzen en grondstofprijzen. Daarnaast verwachten analisten een afkoeling van de economie waardoor centrale banken geacht worden om minder snel de rente te zullen verhogen of de rente zelfs terug moeten verlagen als blijkt dat de economie te snel zou vertragen. Dit laatste zal nauwgezet in het oog gehouden moeten worden. Zo kan het té laat verlagen van de rente (bij een vertragende economie) de economie én de financiële markten zware schade toebrengen. Rentestijgingen té vroeg een halt toeroepen zou dan weer terug kunnen leiden tot een inflatie-opstoot met de intussen gekende gevolgen.  

Comeback

Door het barslecht obligatiejaar van 2022 waarbij obligaties de grootste klap in decennia hebben gekregen, zijn de algemene waarderingen logischerwijze aantrekkelijker geworden. Niet alleen aan de vraagzijde zien we wijzigen in de markt. Ook het aanbod van obligaties wordt fors opgetrokken, mede door het stopzetten van aankoopprogramma’s van obligaties (QE -‘quantitative easing’) van de centrale banken. Hier spelen overheden en bedrijven die geld nodig hebben om projecten te financieren op in door nieuwe obligaties uit te geven en dat zorgt mede voor een heropleving van de obligatiemarkt.  

  

Disclaimer B-sure
Dit artikel en/of beeldmateriaal verstrekt commerciële informatie en mag in geen geval gelijkgesteld worden met beleggingsadvies. De verstrekte informatie vormt geen aanbod betreffende financiële, bank-, verzekerings- of andere producten of diensten. De informatie in dit document is afkomstig van zorgvuldig gekozen bronnen. B-sure geeft echter geen enkele garantie over de actualiteit, de nauwkeurigheid, de juistheid, de volledigheid of de opportuniteit van de informatie, gegevens of publicaties. De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-verwezenlijken van de verwachtingen.