Link gekopieerd

B-sure

to read this

Maak een afspraak

B-sure TV

Na de correctie in logistiek vastgoed… een opportuniteit om in te stappen?


#B-broker

#B-sure TV

powered by Degroof Petercam

Is het na de correctie nu een interessant moment om in logistiek vastgoed te investeren?

B-sure to find out….

Een heldere analyse door Kris Kippers, co-head Equity Research bij Degroof Petercam.

Disclaimer B-sure
Dit artikel en/of beeldmateriaal verstrekt commerciële informatie en mag in geen geval gelijkgesteld worden met beleggingsadvies. De verstrekte informatie vormt geen aanbod betreffende financiële, bank-, verzekerings- of andere producten of diensten. De informatie in dit document is afkomstig van zorgvuldig gekozen bronnen. B-sure geeft echter geen enkele garantie over de actualiteit, de nauwkeurigheid, de juistheid, de volledigheid of de opportuniteit van de informatie, gegevens of publicaties. De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-verwezenlijken van de verwachtingen.