Link gekopieerd

B-sure

to read this

Maak een afspraak

B-sure het laatste nieuws

Het duolegaat wordt opgedoekt vanaf 1 juli. Onderneem tijdig actie!

Indien u geen partner of kinderen heeft en iets wilt nalaten aan verre familieleden (bijv. neven), of vrienden, gaat u best even zitten alvorens u berekent hoeveel erfbelasting zij daarop moeten betalen. Verre familieleden en vrienden (in het Vlaamse gewest) worden immers belast aan het torenhoge “tarief tussen andere personen”:

Er is echter meer: bij verre erfgenamen en vrienden worden deze tarieven niet toegepast per verkrijger, m.a.w. niet op elk erfdeel apart. Er wordt ‘geglobaliseerd’, wat betekent dat wanneer u iets nalaat aan meerdere neefjes of nichtjes, hun erfdelen eerst samengeteld worden en dat dan pas het tarief erop losgelaten wordt. Zodoende betaalt men relatief snel het toptarief van 55%.

Om deze belasting te milderen, wordt vaak gebruikt gemaakt van het duolegaat: u stelt dan een testament op waarin u een goed doel naar keuze aanstelt als uw algemene legataris, die u daarbij verplicht om een bepaald nettobedrag uit te keren aan uw neven (of vrienden) alsook in hun plaats de erfbelasting te betalen. Via deze techniek wint u eigenlijk tweemaal. Uw verre erfgenamen of vrienden betalen een pak minder erfbelasting en kunnen netto meer overhouden. Bovendien houdt de liefdadigheidsinstelling zelf óók iets over. Kortom, het duolegaat vormt de perfecte symbiose tussen eigenbelang (erfbelasting drukken) en filantropie (een goed doel steunen). Met zulke slogans werd het duolegaat ook actief gepromoot door heel wat goede doelen, voor wie zij een belangrijke bron van inkomsten vormt.

Toch besliste de Vlaamse Regering recent dat het systeem voor overlijdens vanaf 1 juli 2021 wordt opgedoekt. Het duolegaat zelf wordt niet afgeschaft (want dat is een federale bevoegdheid), enkel de mogelijkheid om er erfbelasting mee te besparen verdwijnt. Een nieuwe ingewikkelde formule zorgt ervoor dat uw erfgenamen op een bijkomend bedrag worden belast, waardoor het goede doel in bijna alle gevallen weinig of niets meer overhoudt en haar legaat logischerwijze zal verwerpen. Uw nalatenschap zal dan volledig toekomen aan uw verre erfgenamen die geen belastingvoordeel meer overhouden aan uw testament en de volle pot moeten betalen (25% – 55% erfbelasting). Kortom, de afschaffing betekent een indirecte belastingverhoging voor uw verre erfgenamen en u verliest een incentive om u van uw filantropische kant te laten zien.

Indien u een testament met daarin een duolegaat opstelde, zal de geplande belastingbesparing dode letter blijven wanneer u overlijdt na 1 juli 2021. Mogelijk vormt het door de Vlaamse Regering ingevoerde alternatief van de “vriendenerfenis” voor u een oplossing, al moeten we er meteen bijzeggen dat deze maximaal een belastingbesparing van 3.300 EUR kan opleveren.

U doet er dus goed aan om alternatieve planningstechnieken te overwegen. B-sure gaat graag samen met u op zoek naar oplossingen. Plan gerust rechtstreeks een afspraak in of stuur een e-mail naar info@b-sure.eu.

 

Auteur

Your Financial Butler

Jelle Claesen