Link gekopieerd

B-sure

to read this

Maak een afspraak

B-sure het laatste nieuws

Heeft u nagedacht toen u heeft “geklikt”? Zo niet, weten wij wie zich bij echtscheiding verschrikt…

Heeft u in het verleden uw opgebouwde reserves in uw vennootschap vastgeklikt aan 10%?

Dit opdat deze reserves na een periode van 4/8 jaren belastingvrij uitgekeerd zouden kunnen worden onder de vorm van een kapitaalvermindering aan 0%?

Bent u bovendien gehuwd via het wettelijk stelsel of met gemeenschap van goederen en behoorde uw vennootschap vóór de klik tot uw eigen vermogen?

 

U dient zich dan zeker bewust te maken van het volgende:

Door het vastklikken van de reserves werd het maatschappelijk kapitaal verhoogd middels een inbreng van schuldvorderingen door de aandeelhouders, die ontstonden uit de winstuitkering bij wijze van een tussentijds dividend. In de praktijk werden er hiervoor nieuwe aandelen gecreëerd.

Deze nieuwe aandelen zullen in dat geval tot het gemeenschappelijk vermogen behoren.

Volgens de wet behoren de aanwinsten op de vennootschap toe aan de huwgemeenschap, wanneer men volgens het wettelijk stelsel gehuwd is of met gemeenschap van goederen.

Gezien het feit dat de nieuwe aandelen gecreëerd werden middels dividenden zijn de nieuwe aandelen gecreëerd met gemeenschappelijk vermogen en zullen de nieuwe aandelen behoren tot de huwgemeenschap en niet tot het eigen vermogen.

 

Vele ondernemers hebben het overgrote deel van de opgebouwde reserves in het verleden vastgeklikt aan het gunstige tarief van 10%, waardoor er relatief veel nieuwe aandelen gecreëerd werden.

Als gevolg is de huwgemeenschap de economische eigenaar geworden van de overgrote meerderheid van de aandelen van uw vennootschap die eerder 100% deel uitmaakte van uw eigen vermogen.

Juridisch gezien zal u de meerderheidsaandeelhouder blijven ten aanzien van de vennootschap, maar economisch gezien behoort de waarde van de nieuw gecreëerde aandelen tot de huwgemeenschap.

 

To be sure or not to be…

Indien u niet heeft nagedacht vóór u heeft geklikt, zorgen wij ervoor dat u zich later zeker niet verschrikt!

 

Vragen? Maak nu uw vrijblijvende afspraak.