Link gekopieerd

B-sure

to read this

Maak een afspraak

B-sure het laatste nieuws

Flossbach Von Storch: Europa raakt achterop

Bert Flossbach


powered by Flossbach Von Storch

Covid-19 leidde tot een massale instorting van de economie, wereldwijd. De twee grootste economieën hebben de crisis al achter zich gelaten.

Alpha, Beta, Gamma, Delta , Omicron. Het SARS-CoV-2 virus geeft niet op, maar blijft muteren. Ondanks de gemakkelijkere overdraagbaarheid en de hoge besmettingspercentages hebben de laatste varianten niet geleid tot soortgelijke uitbarstingen als in het voorjaar van 2020, toen de fabrieken werden gesloten en de straten leeg waren. Op vandaag beschikken wij over vaccins en de legitieme hoop dat de pandemie uiteindelijk een endemische fase zal ingaan. De mensen en de economie hebben zich enigszins bij het virus neergelegd, mede omdat nu duidelijk is dat SARS-CoV-2 bij ons zal blijven.

De “zero-covid”-strategie die door sommige landen wordt toegepast, is onhoudbaar gebleken, aangezien zij een volledige isolatie van het land veronderstelt en derhalve op lange termijn noch sociaal noch economisch te rechtvaardigen is. China boekte aanvankelijk veel succes bij de bestrijding van de pandemie met zijn isolatiebeleid, dat echter ook diende als een welkome gelegenheid om de staat van toezicht uit te breiden en gepaard ging met extreme beperkingen van de mobiliteit van zijn burgers. China heeft ook een gigantische binnenlandse markt met 1,4 miljard inwoners en profiteert dus bijzonder sterk van een opleving van de binnenlandse consumptie.

Bovendien worden de internationale economische betrekkingen meer gekenmerkt door de handel in goederen en minder door grensoverschrijdende diensten, zodat de sluiting economisch draaglijk is zolang de goederenstroom redelijk ongehinderd kan verlopen. Dit is nog steeds grotendeels het geval ondanks de congestie in sommige havens. Verwacht wordt dat de wereldeconomie in 2021 met zes procent zal zijn gegroeid, na de scherpe terugval in het voorgaande jaar. De economische productie van de twee grootmachten, de VS en China, is al gestegen tot boven het niveau van voor de crisis. De andere grote economieën blijven echter nog achter. Het reële bruto binnenlands product (bbp) van de eurozone ligt nog steeds ongeveer twee procent onder het niveau van 2019, in het Verenigd Koninkrijk is het zelfs bijna vier procent (zie grafiek 1).

Het gewicht van de twee grootste economieën, de VS en China, is dus verder toegenomen. Het aandeel van de VS in de mondiale economische productie bedraagt ongeveer 24 procent, gevolgd door China met 18 procent, dat zijn achterstand blijft inlopen. De Duitse economie, met een aandeel van 4,5 procent, draagt dus slechts voor een kwart bij aan de bijdrage van de Chinese economie.

Ook de financiële marktdeelnemers hebben zich bij Covid neergelegd en kijken vooruit. Berichten over stijgende infectiecijfers of nieuwe varianten leiden niet langer tot sterke terugslagen op de beurzen, maar hebben alleen een selectief effect op sectoren of bedrijven die bijzonder hard worden getroffen.

Inflatie blijft

Het afgelopen jaar is ook duidelijk geworden welke gevolgen de pandemie heeft voor de afzonderlijke sectoren van de economie, de structuur van de vraag, de technologische veranderingen en de inflatie. De Corona-crisis heeft geleid tot een verschuiving in de vraag van diensten naar goederen. Het geld dat niet langer wordt besteed aan reizen of evenementen vloeit hoofdzakelijk naar duurzame consumptiegoederen zoals elektronica, auto’s of woonbehoeften. In sommige gevallen heeft de productiecapaciteit geen gelijke tred kunnen houden, hetgeen heeft geleid tot tekorten aan afzonderlijke intermediaire producten, die nog zijn verergerd door logistieke knelpunten.

De resulterende inflatiestijging is zowel qua hoogte als qua aard ongewoon. De hoge inflatiepercentages zijn in de eerste plaats gebaseerd op aanbodproblemen aan de productiezijde, die soms alleen kunnen worden verholpen door de bouw van extra productielijnen en fabrieken, bijvoorbeeld voor halfgeleiders. Aangezien deze aanpassingsprocessen niet van de ene dag op de andere kunnen worden overwonnen, zal de hoge inflatie die tot enkele maanden geleden door de centrale banken als tijdelijk werd verkocht, waarschijnlijk nog enige tijd aanhouden.

Bert Flossbach

JURIDISCHE INFORMATIE

Dit document dient onder meer als marketingmateriaal.

De informatie in dit document en de meningen die erin worden geuit, weerspiegelen de standpunten van Flossbach von Storch Invest S.A. op het moment van publicatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Informatie over toekomstgerichte uitspraken weerspiegelt de opvattingen en toekomstverwachtingen van Flossbach von Storch Invest S.A. Desalniettemin kunnen de feitelijke ontwikkelingen en resultaten aanzienlijk afwijken van de verwachtingen. Alle informatie is met zorg samengesteld. Er kan echter geen garantie worden gegeven voor de juistheid en volledigheid. De waarde van een belegging kan dalen of stijgen en het is mogelijk dat u het geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgt.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Dit is geen aanbod om effecten te kopen of erop in te schrijven. De informatie en de schattingen in dit document vormen geen beleggingsadvies. De waarde van elke belegging kan dalen of stijgen en het is mogelijk dat u het ingelegde bedrag niet terugkrijgt. Voordat u een mogelijke investering doet, moet u met uw adviseur overleggen.

De informatie is onderworpen aan copyright, handelsmerk en industriële eigendomsrechten. Vermenigvuldiging, distributie, het beschikbaar stellen voor het ophalen of het online beschikbaar stellen van de video (overdracht naar andere websites), geheel of gedeeltelijk, in gewijzigde of ongewijzigde vorm, is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Floosbach von Storch Invest S.A.. De omvang van de toestemming moet dan in acht worden genomen en er moet worden verwezen naar de herkomst van de reproductie en de rechten van Flossbach von Storch Invest S.A.

© 2022 Flossbach von Storch . Alle rechten voorbehouden

 

Disclaimer B-sure

Dit artikel en/of beeldmateriaal verstrekt commerciële informatie en mag in geen geval gelijkgesteld worden met beleggingsadvies. De verstrekte informatie vormt geen aanbod betreffende financiële, bank-, verzekerings- of andere producten of diensten. De informatie in dit document is afkomstig van zorgvuldig gekozen bronnen. B-sure geeft echter geen enkele garantie over de actualiteit, de nauwkeurigheid, de juistheid, de volledigheid of de opportuniteit van de informatie, gegevens of publicaties. De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-verwezenlijken van de verwachtingen.