Link gekopieerd

B-sure

to read this

Maak een afspraak

B-sure TV

Economische verwachtingen door de NBB


#B-broker

#B-sure TV

powered by Nationale Bank van België

Mogen we in 2023 een korte, lichte recessie verwachten of steven we af op een zwaardere economische crisis? Wanneer neemt de inflatie nu eindelijk af? Hoe zit het met de koopkracht en de concurrentiekracht van de ondernemingen en hoe staan de overheidsfinanciën er voor?

De nieuwste cijfers en verwachtingen worden u in deze video gepresenteerd door vicegouverneur Steven Vanackere en econoom Geert Langenus van de Studiedienst van de Nationale Bank. (3min).

 

 

Disclaimer B-sure
Dit artikel en/of beeldmateriaal verstrekt commerciële informatie en mag in geen geval gelijkgesteld worden met beleggingsadvies. De verstrekte informatie vormt geen aanbod betreffende financiële, bank-, verzekerings- of andere producten of diensten. De informatie in dit document is afkomstig van zorgvuldig gekozen bronnen. B-sure geeft echter geen enkele garantie over de actualiteit, de nauwkeurigheid, de juistheid, de volledigheid of de opportuniteit van de informatie, gegevens of publicaties. De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-verwezenlijken van de verwachtingen.