Link gekopieerd

B-sure

to read this

Maak een afspraak

B-sure het laatste nieuws

De VAPZ, een goede zaak voor iedereen… Of toch niet?!

Wist u dat?

Er buiten de verplichte afhoudingen geen extra eindbelastingen op het eindkapitaal van de VAPZ worden afgehouden?

In plaats van een onmiddellijke taxatie van het eindkapitaal wordt u slechts een klein percentage van het eindkapitaal 10 jaar lang dient aan te geven in uw personenbelasting?

U meestal in de laagste schijf van de personenbelasting valt middels uw pensioenuitkering waardoor de VAPZ fiscaal de gunstigste spaarverzekering is en daarom de meeste verzekeraars altijd eerst een VAPZ aanraden?

Echter…

Veel van onze cliënten hebben vandaag reeds één of meerdere onroerende goederen in hun bezit.

Indien u om die reden een substantieel onroerend inkomen ontvangt zal u bij pensionering in een hoge schijf van de personenbelasting blijven vallen. Hierdoor zal ook het eindkapitaal van de VAPZ in deze hoogste schijf getaxeerd worden waardoor een VAPZ voor cliënten met een aanzienlijk onroerend inkomen in de praktijk vaak hoger belast zal worden dan een andere spaarverzekering?

Gelukkig kunt u bij B-sure terecht!

Wij kijken na welke spaarverzekering het beste bij uw profiel past zodat u zo optimaal mogelijk aan uw pensioen kunt bouwen en nadien uw opgebouwde vermogen zo laag mogelijk belast zal worden bij uitkering.

 

De VAPZ polis is het stokpaardje van de spaarverzekeringen voor de meeste verzekeraars. Wanneer men over pensioenopbouw spreekt, dan zal de verzekeraar bijna automatisch een VAPZ polis voorstellen voor een zelfstandige (ondernemer) aangezien een VAPZ voor iedere voltijdse zelfstandige toegankelijk is. Daarnaast biedt de VAPZ veelal ook een gunstige eindfiscaliteit ten opzichte van andere spaarverzekeringen.

Een IPT daarentegen wordt “zwaarder” getaxeerd dan een VAPZ. Van de bruto opgebouwde spaarreserves van de IPT wordt 3,55% Riziv bijdragen afgehouden en een solidariteitsbijdrage van 2%. Daarnaast wordt er ook nog eens 10% eindbelastingen afgehouden van de opgebouwde reserves indien men effectief tot de wettelijke pensioenleeftijd is actief gebleven.

De eindtaxatie van een VAPZ bevat enkel een inhouding van een Riziv bijdrage van 3,55% en 2% solidariteitsbijdrage op de opgebouwde spaarreserves. Voor een VAPZ is er geen andere eindtaxatie. De eindtaxatie van een VAPZ werkt via de zogenaamde fictieve rente. Indien men tot de wettelijke pensioenleeftijd is blijven verder werken, dan dient men slechts 4% van de opgebouwde spaarreserves gedurende 10 jaar lang aan te geven in de personenbelasting.

Gezien u vanaf die periode geen beroepsinkomsten meer maar een pensioenuitkering ontvangt, zullen uw inkomsten aanzienlijk verlagen. Op die manier zal u dan ook meestal in de laagste schijf vallen van de personenbelasting met uw pensioenuitkering waardoor u bijna ook niet getaxeerd wordt op de uitkering van de VAPZ.

Maar wees ervan bewust dat u indien u nog andere inkomsten ontvangt, zoals huurgelden van onroerende goederen, u ook bij pensionering in hogere schijven van de personenbelasting zal blijven vallen. Op die manier valt het aan te geven bedrag van de VAPZ ook in een hoge schijf, waardoor het eindkapitaal toch zwaarder belast wordt in de personenbelasting.

Een voorbeeld ter illustratie:

  • Uw netto belastbaar pensioeninkomen bedraagt bijvoorbeeld 15.000 EUR.
  • Uw eindkapitaal van uw VAPZ polis bedraagt 100.000 EUR opgesplitst in 80.000 EUR kapitaalsopbouw en 20.000 EUR winstdeelname. U zal hiervan 3.022,40 EUR gedurende 10 jaar dienen aan te geven in uw personenbelasting.
  • Het totale aan te geven inkomen bedraagt dus 18.022,40 EUR

De VAPZ uitkering valt dus in de schijf van 40%

Maar wat indien u een onroerend inkomen 24.000 EUR bedraagt?

  • Uw netto belastbaar pensioeninkomen bedraagt bijvoorbeeld 15.000 EUR.
  • Uw onroerend inkomen bedraagt 24.000 EUR
  • Uw eindkapitaal van uw VAPZ polis bedraagt 100.000 EUR opgesplitst in 80.000 EUR kapitaalsopbouw en 20.000 EUR winstdeelname, u zal hiervan 3.022,40 EUR gedurende 10 jaar dienen aan te geven in uw personenbelasting.
  • Het totale aan te geven inkomen bedraagt dus 42.022,40 EUR

De VAPZ uitkering valt dus in de hoogste schijf van 50%!

Gedurende een periode van 10 jaar wil dit dus zeggen dat u uiteindelijk 15.000 EUR aan belastingen heeft betaald op het eindkapitaal van de VAPZ terwijl de eindtaxatie van een IPT voor hetzelfde bedrag 8.000 EUR zou bedraagd hebben.

De boodschap is dus om tweemaal na te denken indien u een VAPZ polis onderschrijft wanneer u een als ondernemer een onroerend patrimonium bezit of wenst uit te bouwen!

 

Laat u dus goed informeren zodat de fiscus uw opgebouwde vermogen niet zal ‘scheren’….