Link gekopieerd

B-sure

to read this

Maak een afspraak

B-sure het laatste nieuws

De gevolgen van de oorlog voor beleggers: door dr. Bert Flossbach

Michelle Bovy

CEO

B-sure


#B-broker

powered by Flossbach Von Storch AG

De oorlog blijft ons allen beroeren. Flossbach Von Storch, één van de vermogensbeheerders waarmee wij samenwerken, geeft in deze bijdrage u als belegger inzicht in hoe zij hiermee omgaan in het beheer van de portefeuilles.
We lezen graag mee met Dr. Bert Flossbach, die ook een antwoord biedt op de vraag of het een goed moment is om aandelen te verkopen:

“Vladimir Poetin is oorlog aan het voeren in Oekraïne. De aandelenmarkten staan onder druk. De energieprijzen daarentegen stijgen snel. Wat dit betekent voor beleggers.

Het is tegenwoordig moeilijk om over geld beleggen te schrijven. Onze gedachten zijn bij de mensen in Kiev, Kharkiv, Melitopol – in Mykolaiv of Sumy. Ook al spreken de onvoorstelbare beelden die ons dagelijks vanuit Oekraïne bereiken een andere taal: Wij hopen van harte dat de mensen spoedig weer met elkaar gaan praten in plaats van op elkaar te schieten.

Niettemin is het onze taak om te waken over het vermogen van onze cliënten en beleggers, zelfs – of vooral – in tijden als deze. Omdat de onzekerheid groot is, begrijpelijk. Veel beleggers vragen zich af of het, met het oog op de oorlog in Europa en de mogelijke gevolgen daarvan, niet beter zou zijn alle aandelen uit de portefeuille te gooien, of ze ten minste af te dekken. Helaas is dit veel gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Hedgen kost geld
Enerzijds zijn afdekkingsinstrumenten gewoonlijk duur en verminderen zij zo het rendement op lange termijn. Anderzijds helpt het de hedger zelfs niet als hij de timing van de hedging goed heeft. Hij moet ook gelijk hebben als het gaat om het afbouwen van de indekking. De ervaring leert dat deel twee van het plan veel moeilijker is – en vaak mislukt. Uiteindelijk worden dus vooral kosten gemaakt.

Het is hetzelfde met uitstappen. Wie nu uitstapt, zijn aandelen verkoopt uit angst dat de markt nog verder zou kunnen dalen, in de hoop later tegen lagere prijzen weer in te stappen, kan zich evenzeer vergissen. En zij die eenmaal buiten zijn, die misschien prijsverliezen hebben geleden, vinden zelden de weg terug. Dus ik zou daar ook voorzichtig zijn.

Vooral omdat er voor beleggers naast de onberekenbare oorlogsomstandigheden een veel concreter risico bestaat: inflatie. Ik heb er hier eind vorig jaar over geschreven. Het is gekomen om te blijven. Deze beoordeling is sindsdien niet veranderd.

Er is geen ommekeer in de rentetarieven
Het inflatierisico neemt niet af als gevolg van de oorlog, integendeel, het neemt zelfs toe. Enerzijds omdat Rusland zou kunnen uitvallen als belangrijke energieleverancier en de olie- en gasprijzen zullen blijven stijgen, waardoor de inflatie toeneemt. Ten tweede omdat de poging van de Europese Centrale Bank om haar rentebeleid te normaliseren waarschijnlijk al mislukt is nog voor het goed en wel begonnen is.

Want oorlog vertraagt niet alleen de groei van de wereldeconomie, maar zorgt er ook voor dat de (nationale) schuld blijft stijgen – neem als voorbeeld de enorme stijging van de bewapeningsuitgaven in Duitsland. De wereldwijde schuld kan alleen op lange termijn worden afbetaald indien de rente laag blijft. Noch het één, een merkbare afkoeling van de wereldeconomie, noch het ander, een overbelasting van de schuldenaren, is in het belang van de centrale banken. Hun handen zijn gebonden. Dat is meer dan ooit waar.

De stijgende inflatie bij ongewijzigde of in het beste geval licht stijgende nominale rentetarieven, d.w.z. negatieve reële rentetarieven over het geheel genomen, doen de tegoeden op spaarrekeningen en girale deposito’s wegsmelten. Jaar na jaar.

Tot dusver is er in de geschiedenis van de Bondsrepubliek nog nooit zoiets gebeurd – negatieve reële rentetarieven. Wanneer de inflatie in het verleden hoog was, waren de rentetarieven hoger. Vandaag en in de toekomst zal het anders zijn. Beleggers moeten zich hierop voorbereiden.

Wie zijn vermogen op lange termijn wil behouden, heeft dus meer reële activa nodig, niet minder. Ook de oorlog in Oekraïne verandert niets aan dit oordeel. Bovenal heeft hij aandelen in goede bedrijven nodig, hoe cynisch dat tegenwoordig ook mag klinken.

Geen goed moment om aandelen te verkopen
Ik wil niet uitsluiten dat de beurzen in de komende weken en maanden weer zullen terugvallen. Die nervositeit op de kapitaalmarkten zal groot blijven. Bestendige prijsschommelingen – dat is de prijs die beleggers bereid moeten zijn te betalen in een wereld van negatieve reële rente om op lange termijn voldoende rendement te kunnen behalen. Om de koopkracht van hun vermogen op lange termijn te behouden.

Hoe dan ook, het is nu niet het juiste moment om aandelen te verkopen. Het zou beter zijn om aandelen te kopen – wanneer goede bedrijven oneerlijk of onterecht worden gestraft. Dat is moeilijk, ik weet het, maar er is geen andere manier. De turbulentie op de aandelenmarkten zal voorbijgaan, zoals altijd het geval is.

Laten we hopen dat ook de oorlog snel voorbij is.”

Auteur: Dr. Bert Flossbach, Board Member and Senior Portfolio Manager

Dit artikel en/of beeldmateriaal verstrekt commerciële informatie en mag in geen geval gelijkgesteld worden met beleggingsadvies. De verstrekte informatie vormt geen aanbod betreffende financiële, bank-, verzekerings- of andere producten of diensten. De informatie in dit document is afkomstig van zorgvuldig gekozen bronnen. B-sure geeft echter geen enkele garantie over de actualiteit, de nauwkeurigheid, de juistheid, de volledigheid of de opportuniteit van de informatie, gegevens of publicaties. De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-verwezenlijken van de verwachtingen.