Link gekopieerd

B-sure

to read this

Maak een afspraak

B-sure het laatste nieuws

De Belgische staatsbon, een goede investering…of toch niet?

Matthew Louckx

Partner

B-sure


Bij het schrijven van deze post is er al meer dan 16  miljard aan kapitaal opgehaald van Belgische spaarders, dat maakt het Federaal Agentschap voor schuld bekend. De Belg zet sinds lange tijd haar spaargeld terug aan het werk, waarbij de gemiddelde inschrijver ongeveer voor een 35.840 euro intekent. Het mag gezegd, de Belgische staatsbon is een groot succes.  

De staatsbon is een particuliere lening uitgegeven door de staat. De overheid betaalt u een vooraf afgesproken intrest en op vervaldag ontvangt u uw kapitaal terug.  Een dergelijk instrument wordt als veilig beschouwd, gezien het risico op een faillissement (in dit geval van de Belgische overheid) bijzonder klein is. Een staatsbon houdt u best aan tot eindvervaldag. Indien u toch geld nodig heeft, kan u dit verkopen, maar kan de prijs lager zijn dan aan dewelke u gekocht heeft, en dit omwille van de renteschommelingen. Dit maakt dat de staatsbon gecategoriseerd word als een ‘minder liquide’ instrument.

Het doel van de Belgische overheid met deze uitgifte is om de banken onder druk te zetten om de rente op de spaarboekjes (waar miljarden euro’s op geparkeerd staan) te verhogen.

Oneerlijke concurrentie

De rentevoet voor deze eenjarige staatsbon bedraagt bruto 3,30%. Met de (door de wetgever) speciaal aangepaste roerende voorheffing van 15%, bedraagt de netto-opbrengst 2,81%. Laten we toch opmerken dat voor obligaties en termijnrekeningen de roerende voorheffing normaal 30% bedraagt. Dit gegeven brengt heel wat discussies en bedenkingen met zich mee. Men spreekt zelfs van oneerlijke concurrentie omdat de overheid de opgelegde spelregels voor banken, nu voor haar eigen product, de staatsbon, in haar voordeel veranderd heeft.

 Alternatieven

Verschillende (private) banken hebben de tarieven voor termijnrekeningen opgetrokken, waardoor bepaalde banken uitkomen op ongeveer hetzelfde netto tarief voor termijnrekeningen op 1 jaar, na de roerende voorheffing van 30%. Bepaalde instapdrempels zijn hier soms wel van toepassing.

De Duitse staatlening die in oktober 2024 op vervaldag komt, en een zogenaamde ‘zero coupon’ heeft, kan gekocht worden onder pari (lager dan 100%). Actueel levert deze lening een hoger rendement op dan de Belgische staatsbon. Natuurlijk moeten we wel de transactiekosten en de taks op beursverrichtingen (TOB) van 0,12 procent in gedachten houden. De Duitse staatlening biedt in vergelijking met de Belgische staatlening een hoger rendement, betere kredietwaardigheid en is bovendien vlot verhandelbaar.   

Ook zogenaamde ‘Money Market Funds’ of geldmarktfondsen brengen vandaag ongeveer 3% op. Geldmarktfondsen zijn fondsen die beleggen in kortlopende vastrentende effecten van overheden, zoals bijvoorbeeld staatsbons en veilige obligaties. Hierbij wordt rendement verkregen in de vorm van rente op obligaties of depositorente. Deze fondsen zijn dagelijks verhandelbaar en hebben een grotere risicospreiding over verschillende tegenpartijen. Dit wil zeggen dat men marktconform vergoed wordt en dat het geld bovendien vlot kan worden aangewend om in te spelen op beursontwikkelingen.

Beleggen met een plan

Een eerste stap hebben vele Belgen de voorbije week genomen, zijnde kijken of een deel van de liquide middelen die op spaar -en zichtrekening staan langer gemist (en dus belegd) mogen worden.  

De volgende oefening, en nog belangrijker, is om uw financiële behoeften en wensen in kaart te brengen op lange termijn.  

Bepaal daarom op een slimme manier, samen met uw Financial Butler uw beleggingshorizon en -risico en stel daarna een portefeuille samen, met een gezonde mix van liquide en kortlopende instrumenten, aangevuld met rente-instrumenten en aandelen(fondsen) en eventueel Private Equity investeringen voor de lange termijn. 

Disclaimer B-sure
Dit artikel en/of beeldmateriaal verstrekt commerciële informatie en mag in geen geval gelijkgesteld worden met beleggingsadvies. De verstrekte informatie vormt geen aanbod betreffende financiële, bank-, verzekerings- of andere producten of diensten. De informatie in dit document is afkomstig van zorgvuldig gekozen bronnen. B-sure geeft echter geen enkele garantie over de actualiteit, de nauwkeurigheid, de juistheid, de volledigheid of de opportuniteit van de informatie, gegevens of publicaties. De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-verwezenlijken van de verwachtingen.