Link gekopieerd

B-sure

to read this

Maak een afspraak

B-sure het laatste nieuws

DE AFKOOP VAN STUDIEJAREN… EEN DO OF EEN DON’T?

Wellicht heeft u al gelezen over de afkoop van studiejaren om meer pensioen te verkrijgen. Maar de vraag die iedereen bezighoudt is wellicht de volgende:

“Is de afkoop van studiejaren nu een goede zaak of juist niet?”

http://www.tijd.be/netto/service/tool_studiejaren

De vraag is simpel, het antwoord niet.

Vooraleerst om alle misverstanden te vermijden, de afkoop van studiejaren leidt er niet toe dat men vroeger op pensioen kan gaan. Door de afkoop van studiejaren verkrijgt u enkel een hoger pensioenbedrag.

 DE AFKOOP VAN STUDIEJAREN: WAT IS HET VOORDEEL?

Vanaf 1 maart 2017 is het zo dat iedereen zijn studiejaren kan afkopen om later een hoger pensioen te krijgen. Tot 2020 is het zelfs extra financieel interessant gezien het afkoopbedrag tot 2020 10% lager ligt dan na 2020. Een afgekocht studiejaar zou 1.500 EUR bedragen, tot 2020 zou een afgekocht studiejaar dus 1.395 EUR bedragen.

Daarnaast mag het afkoopbedrag de eerste jaren ook nog eens fiscaal afgetrokken worden. in ruil voor een afgekocht studiejaar zou men 250 EUR meer pensioen per jaar ontvangen. Op het eerste zicht en volgens onze Minister van pensioenen is dit een ideaal scenario gezien u na 3 jaar pensionering uw investering al terugverdiend hebt. Een echte do dus op het eerste zicht…

DE AFKOOP VAN STUDIEJAREN: NIET VOOR IEDEREEN INTERESSANT

De berekening van de Minister van pensioenen gaat helaas niet op voor de meerderheid van de gepensioneerden. Volgens berekeningen van andere fiscale experten loopt de terugverdientijd al snel op voor een gepensioneerde. Zeker gezien de minsterraad beslist heeft dat enkel de studiejaren afgekocht kunnen worden vanaf de leeftijd van 20 jaar. Dit zou dus betekenen dat dit scenario bijna enkel opgaat voor personen die hogere studies gedaan hebben. Personen die hogere studies gedaan hebben zullen in de meeste gevallen dan ook een hoger pensioen mogen ontvangen omdat zij meer hebben verdiend tijdens hun carrière.

Indien men naast een hoger pensioen ook nog eens beleggingsvastgoed bezit, dan zal men al helemaal fiscaal afgestraft worden na pensionering gezien men in een hogere belastingschijf zal vallen. De 250 EUR pensioen die men per jaar meer ontvangt is immers bruto waardoor die 250 EUR misschien wel helemaal weg belast zal worden.

Volgens berekeningen biedt de afkoop van studiejaren enkel een voordeel wanneer het pensioen met de afgekochte studiejaren lager ligt als 15.500 EUR. Een persoon met een pensioen van 16.000 EUR per jaar houdt zelfs niets meer over van zijn pensioenverhoging omdat hij zwaarder fiscaal belast wordt in zijn personenbelasting. De terugverdientijd van het afgekochte studiejaar kan dan al snel oplopen naar 18 jaar. Dit wil zeggen dat u reeds 18 jaar op pensioen dient te zijn eer dat het afgekochte studiejaar terugverdiend wordt.

Men kan dus stellen dat de afkoop van een studiejaar wel een snel terugverdiende investering zou kunnen zijn voor een zelfstandige die een lager pensioen heeft dan hierboven werd vermeld. Maar van zodra het onroerend inkomen te hoog is, zal de terugverdientijd al snel aandikken.

Om te kijken hoeveel uw terugverdientijd zou bedragen, kunt u een raming maken aan de hand van de tool van De Tijd die u terugvindt via deze link:

http://www.tijd.be/netto/service/tool_studiejaren

 DE AFKOOP VAN STUDIEJAREN: EEN ONZEKERE INVESTERING

Gezien wij niet weten wat de toekomst zal brengen, zijn wij in het algemeen dan ook geen voorstander van de afkoop van studiejaren. Wij kunnen hieruit concluderen dat de afkoop van studiejaren in de meerderheid van de situaties dus een don’t is.

Wij opteren eerder voor een zekere investering:

Mocht u deze 1.500 EUR eenmalig investeren in een beleggingsverzekering met een rendement van 3%, dan zou deze investering u 220 EUR per jaar extra pensioen opbrengen ervan uitgegaan dat de levensverwachting 87 jaar is.

Deze investering is zeker en vanaf dag 1 terugverdiend. U dient dus niet eerst enkele jaren op pensioen te zijn om uw investering terugverdiend te hebben. Bovendien is het bedrag van 220 EUR een nettobedrag waarop u nadien niet meer belast zult worden.

 ONZE CONCLUSIE:

In plaats van een solidaire belofte van de overheid die misschien nooit voldaan zal worden, adviseren wij om te investeren in een contractuele zekerheid zodat u een zeker toekomst tegemoet gaat.

 B-sure… Wees zeker… investeer zeker…