Link gekopieerd

B-sure

to read this

Maak een afspraak

B-sure het laatste nieuws

Aangifte personenbelasting: benut u als belegger alle fiscale voordelen? 

Jelle Claesen

Estate Planner

B-sure


#B-broker

De tijd dringt stilaan om uw aangifte personenbelasting in te dienen. Via MyMinfin heeft u nog tijd tot 15 juli. Graag herinneren wij u eraan dat bepaalde beleggingen van 2022 recht geven op een belastingvermindering. Welke zijn dat alweer en welke codes moet u daarvoor precies invullen in uw aangifte?

Vrijstelling roerende voorheffing op dividenden

Als u individuele (Belgische of buitenlandse) aandelen bezit, kan u mogelijk (een deel van) de ingehouden roerende voorheffing (RV) op uw ontvangen dividenden recupereren via uw belastingaangifte. De wetgever heeft immers bepaald dat een eerste schijf van € 800 bruto per persoon aan dividenden belastingvrij is. U kunt de ingehouden RV tot € 240 (30% van € 800) aftrekken op uw belastingbrief. Vergeet niet om de RV-bedragen (niet de dividenden zelf) onder de juiste codes (1437, 2437) in te vullen. U hoeft geen documenten bij te voegen bij uw aangifte. Houd de bewijzen wel bij voor het geval u controle krijgt.

Oefent u uw beroepsactiviteit uit via een vennootschap en verloont u zichzelf met dividenden? Dan komen ook deze dividenden in aanmerking voor de vrijstelling!

Ontving u naast dividenden waarop 30% RV werd ingehouden ook dividenden waarop slechts 20% of 15% RV werd ingehouden (bijv. dividenden van VVPRbis-aandelen of van GVV’s die in zorgvastgoed beleggen)? Vul de vrijgestelde schijf van € 800 dividend dan bij voorrang op met de dividenden die het hoogst werden belast om een optimaal fiscaal voordeel te genieten.

Langetermijnsparen

Dankzij langetermijnsparen kan u jaarlijks een belastingvoordeel genieten op gestorte premies voor levensverzekeringen van Tak 21, 23 of 44. Het belastingvoordeel bedraagt doorgaans 30% van de gestorte premies. Voor het jaar 2022 bedraagt het maximum € 2.350, wat resulteert in een belastingvermindering van maximaal € 705. Het bedrag van de premie dat recht geeft op belastingvermindering is evenwel afhankelijk van uw nettoberoepsinkomsten en zou dus lager kunnen uitvallen dan het genoemde plafond. Om van het fiscaal voordeel te genieten vult u eenvoudigweg de gestorte premies in onder de juiste codes (1353, 2353) op uw aangifte.

Pensioensparen

Met pensioensparen kunt u niet alleen sparen voor een aanvullend pensioen, maar ook genieten van een belastingvoordeel op de gestorte bedragen. Afhankelijk van uw gekozen formule kunt u een belastingvermindering van 25% of 30% krijgen. De standaardformule biedt een maximum van € 990 en een belastingvermindering van maximaal € 297. De verhoogde formule heeft een maximum van € 1.270 en een belastingvermindering van maximaal € 317,50. Zorg ervoor dat u de gestorte bedragen correct vermeldt onder de juiste codes (1361, 2361) op uw aangifte.

Disclaimer B-sure
Dit artikel en/of beeldmateriaal verstrekt commerciële informatie en mag in geen geval gelijkgesteld worden met beleggingsadvies. De verstrekte informatie vormt geen aanbod betreffende financiële, bank-, verzekerings- of andere producten of diensten. De informatie in dit document is afkomstig van zorgvuldig gekozen bronnen. B-sure geeft echter geen enkele garantie over de actualiteit, de nauwkeurigheid, de juistheid, de volledigheid of de opportuniteit van de informatie, gegevens of publicaties. De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-verwezenlijken van de verwachtingen.