Link gekopieerd

B-sure

to read this

Maak een afspraak

B-sure het laatste nieuws

Minimumbezoldiging bedrijfsleiders: 5% in plaats van 10%

Volgens de wet van 25 december 2017 zou er vanaf 2020 een tarief van 10% gelden voor de afzonderlijke aanslag in geval van onvoldoende bezoldiging van de bedrijfsleider. De maatregel had zo veel protest uitgelokt, dat de regering nu uiteindelijk een stapje terug zet en het tarief weer op 5% brengt. Dat is beter dan niets, maar de maatregel blijft voor veel zelfstandigen onverteerbaar. Als een vennootschap aan een van zijn bedrijfsleiders geen minimumbezoldiging van 45.000 toekent, zal ze immers bijkomend belast worden. De lat ligt daarmee wel heel erg hoog. Want van de bezoldigingen die sinds 1 januari van dit jaar zijn uitgekeerd, zo becijferde de Franstalige middenstandsorganisatie Union des Classes Moyennes (UCM), hebben de bedrijfsleiders maar 42.366 euro ontvangen.Bovendien geldt hier het uiterst discutabele principe van de dubbele straf: kmo’s genieten niet langer van het verlaagde tarief en ze moeten ook nog eens een boete van 5% betalen.

Meer info? https://bit.ly/2o4g2LU